Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #760  by AntunHun
 
Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske


ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKEČlan 1.

U Zakonu o bankama Republike Srpske („Službeni glasnika Republike Srpske“, br. 4/17 i 19/18) u članu 107. u stavu 2. broj: „5“ zamjenjuje se brojem: „15“.Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.Broj:02/1-021-584/19 PREDSJEDNIK
Datum:13. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum