Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1128  by comodore
 
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/19) član 9. mijenja se i glasi:
„Zaposleni u ustanovama kulture razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– direktor ustanove republičkog nivoa (visoka stručna sprema) ….................. 19,10;
2. druga platna podgrupa:
– direktor ustanove matičnog nivoa (visoka stručna sprema) …..…................. 16,55;
3. treća platna podgrupa:
–direktor ustanove nivoa jedinice lokalne samouprave
(visoka stručna sprema) ..............................................…………………............... 13,95;

2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– glumac prvak (visoka stručna sprema) ……………………………................... 16,55;
2. druga platna podgrupa:
– muzejski savjetnik, muzejski pedagog – savjetnik, dokumentarista savjetnik, informatičar savjetnik, konzervator-restaurator savjetnik, bibliotekar savjetnik, bibliograf savjetnik, arheograf savjetnik, informator savjetnik, dokumentarista savjetnik, umjetnički direktor, tehnički direktor (visoka stručna sprema) ...................................................................................................... 15,25;
3. treća platna podgrupa:
– viši kustos, viši bibliotekar, viši bibliograf, viši arheograf, viši informator, viši konzervator, viši informatičar, viši muzejski pedagog, viši dokumentarista i viši konzervator – restaurator
(visoka stručna sprema) …………………………………….……....................... 13,95;
4. četvrta platna podgrupa:
– poslovi stručnih saradnika, konzervator, restaurator-konzervator, dramaturg, glumac, istoričar umjetnosti, etnolog, arheolog, arhivista, kustos, kustos-pedagog, zoolog, bibliotekar, grafički dizajner, scenograf, kostimograf, kamerman, tehnolog, montažer, producent, reditelj, lektor, muzejski pedagog, bibliograf, arheograf, dokumentarista, audio-video dizajner, vajar, biolog, informatičar, informator, menadžer za odnose sa javnošću, marketing menadžer, umjetnički fotograf (visoka stručna sprema) ……………………………………………….. 12,65;
5. peta platna podgrupa:
– sekretar ustanove, šef računovodstva (visoka stručna sprema) ...............….. 12,05;

3) treća platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– viši preparator, viši muzejski tehničar, viši knjižničar, glumac, sufler, inspicijent, propagandista (viša stručna sprema) …………………………. 10,20;


2. druga platna podgrupa:
– sekretar, šef računovodstva, knjigovođa, organizator finansijskih i blagajničkih poslova, referent finansijskih poslova i naplate (viša stručna sprema) ..……………..…………………………………………………………….. 9,60;

4) četvrta platna grupa:
1. konzervator, stolar, modelar, fotograf, ton-majstor, majstor svjetla, majstor scene, elektroinstalater, dekorater, tapetar, referent protivpožarne zaštite, bravar (visokokvalifikovani radnik) .…………………………………………………….. 8,40;

5) peta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– muzejski tehničar, preparator, knjižničar, knjigovezac, arhivski tehničar, šminker-masker, dekorater, sufler-inspicijent, laborant, animator, garderober-magacioner, organizator, sekretar, šef računovodstva, glumac, fotograf, kaširer (srednja stručna sprema) ..…..…..………………………………………................ 8,40;
2. druga platna podgrupa:
– knjigovođa, finansijski knjigovođa, blagajnik, referent za obračun plata, administrativno-tehnički sekretar, referent za finansijske poslove, biletar (srednja stručna sprema) ….……………………………………………………… 7,70;

6) šesta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– poslovi zaštite knjižnog fonda, kanista, spiker, rasvjetljivač, rekviziter, binski radnik, krojač, referent nabavke i prodaje, vozač, kurir, daktilograf, tehnički poslovi, domar, ekonom, referent protivpožarne zaštite (kvalifikovani radnik) …………………………………………………………… 6,05;
2. druga platna podgrupa:
– higijeničar, portir, noćni čuvar, spremačica scene, telefonista centrale
(završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) …………………… 5,40 .“

Član 2.

Poslije člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:
„Član 16a.

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.“

Član 3.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Broj: 02/1-021-1193/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum