Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u MUP RS

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #618  by matrix
 
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18), u članu 5. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Policijskom službeniku sa srednjom i višom stručnom spremom pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu, ostvarene u proteklom mjesecu.“
Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. mijenja se i glasi:
„(6) Policajcu specijalisti u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, sa srednjom stručnom spremom, osim naknade iz stava 5. ovog člana, pripada i dodatna naknada u iznosu od 10% osnovne plate.“
Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.


Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-404/19 PREDSJEDNIK
Datum: 18. april 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum