Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1133  by comodore
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18 i 36/19), u članu 5. stav 5. briše se.
Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 5. mijenja se i glasi:
„(5) Policajcu specijalisti u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, sa srednjom stručnom spremom, pripada dodatna naknada u iznosu od 10% osnovne plate.“
Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 2.

Član 10. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za policijske službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

I platna grupa
1. direktor policije VSS 32
II platna grupa
2. zamjenik direktora policije VSS 30,35
III platna grupa
3. načelnik Uprave policije VSS
4. načelnik Uprave kriminalističke policije VSS
5. načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet VSS
6. načelnik Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma VSS 28,70
7. načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata VSS
8. načelnik Uprave za policijsku podršku VSS
IV platna grupa
9. komandant Specijalne antiterorističke jedinice
10. načelnik Uprave za policijsku obuku
11. načelnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu VSS
VSS
VSS 27,60

V platna grupa
12. načelnik Centra za obuku VSS 26,65
13. načelnik policijske uprave I kategorije
14. komandant Žandarmerije VSS
VSS


VI platna grupa
15. zamjenik načelnika Uprave policije
16. zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije
17. zamjenik načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet
18. zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma
19. zamjenik načelnika Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata
20. zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku
21. načelnik policijske uprave II kategorije VSS
VSS
VSS

VSS

VSS

VSS
VSS
VSS 25,50
VII platna grupa
22. zamjenik načelnika Uprave za policijsku obuku
23. zamjenik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
24. načelnik policijske uprave III kategorije VSS
VSS

VSS 24,35
VIII platna grupa
25. predsjednik Policijskog odbora VSS 23,10
26. član Policijskog odbora VSS
27. stručni savjetnik
28. zamjenik načelnika Centra za obuku
29. zamjenik načelnika policijske uprave I kategorije
30. zamjenik komandanta Žandarmerije VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
IX platna grupa
31. načelnik jedinice u MUP-u u sjedištu
32. pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
33. zamjenik načelnika policijske uprave II kategorije VSS
VSS

VSS
21,95
X platna grupa
34. pomoćnik načelnika policijske uprave I kategorije
35. zamjenik načelnika policijske uprave III kategorije
VSS
VSS

20,80

XI platna grupa
36. pomoćnik komandanta Žandarmerije
37. načelnik sektora u policijskoj upravi I kategorije
38. pomoćnik načelnika policijske uprave II kategorije

XII platna grupa
39. načelnik dežurnog operativnog centra

VSS 20,05
VSS

VSS


VSS

19,45
40. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS
41. glavni inspektor u MUP-u u sjedištu VSS
42. načelnik sektora u policijskoj upravi II kategorije VSS
43. komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
44. komandir tima u Centru za obuku
45. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije
VSS
VSS
VSS


XIII platna grupa
46. inspektor u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
47. inspektor specijalista – I pratilac ličnosti
48. inspektor u Centru za obuku VSS
VSS
VSS
18,10
XIV platna grupa
49. šef odsjeka u MUP-u u sjedištu VSS 17,60

50. rukovodilac laboratorije u
Kriminalističko-tehničkom centru VSS
51. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi VSS
52. rukovodilac tima u MUP-u u sjedištu VSS

XV platna grupa
53. komandir Jedinice žandarmerije VSS 17,30
XVI platna grupa
54. predsjednik prvostepene disciplinske komisije VSS 17,05
XVII platna grupa
55. inspektor u MUP-u u sjedištu
56. inspektor specijalista – II pratilac ličnosti VSS
VSS 16,45
57. inspektor – I pratilac ličnosti direktora policije VSS
58. komandir policijske stanice I i II kategorije
59. komandir Policijske stanice za intervencije VSS
VSS
60. vještak za kriminalističko-tehnička ispitivanja VSS
61. zamjenik komandira Jedinice žandarmerije VSS
XVIII platna grupa
62. komandir policijske stanice III i IV kategorije VSS 16,05
XIX platna grupa
63. zamjenik komandira policijske stanice I i II kategorije VSS 15,85
64. rukovodilac smjene u dežurnom operativnom centru VSS
65. rukovodilac operativnog dežurstva u policijskoj upravi
66. inspektor u sektoru policije u policijskoj upravi
67. zamjenik komandira Policijske stanice za intervencije
68. šef odsjeka u policijskoj upravi VSS
VSS

VSS
VSS

XX platna grupa
69. zamjenik komandira policijske stanice III i IV kategorije VSS 15,25
XXI platna grupa
70. vođa grupe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
XXII platna grupa
71. inspektor – I pratilac ličnosti VŠS


VSS 16,4014,70
72. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu VSSXXIII platna grupa
73. šef smjene operativnog dežurstva u policijskoj upravi VSS
74. inspektor u policijskoj stanici
75. pomoćnik komandira policijske stanice I kategorije u policijskoj upravi I kategorije VSS
VSS 14,10
XXIV platna grupa
76. policajac specijalista u Specijalnoj antitetorističkoj jedinici
SSS

14,25

XXV platna grupa
77. pomoćnik komandira Jedinice žandarmerije

XXVI platna grupa
78. operativni dežurni u dežurnom operativnom centru VŠSVŠS 1413,40

79. inspektor u MUP-u u sjedištu VŠS
XXVII platna grupa
80. policajac specijalista za zaštitu ličnosti SSS 13,10
XXVIII platna grupa
81. pomoćnik komandira u policijskoj stanici VŠS 13,15
82. inspektor – II pratilac ličnosti VŠS
83. komandir staničnog odjeljenja policije
84. vođa sektora I kategorije VŠS
VŠS
XXIX platna grupa
85. vođa tima u Jedinici žandarmerije SSS 12,90

86. vođa grupe u Jedinici žandarmerije SSS
XXX XXX platna grupa
87. šef smjene u policijskoj stanici i jedinici policije VŠS

VŠS
12,80
88. operativni dežurni u policijskoj upravi
XXXI platna grupa
89. policajac u Jedinici žandarmerije
90. kriminalistički policajac u Jedinici za posebne poslove SSS
SSS 12,80
XXXII platna grupa
91. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu i policijskoj stanici VŠS 12,55
XXXIII platna grupa
92. kriminalistički policajac u MUP-u u sjedištu


XXXIV platna grupa
93. policajac – rukovalac MTS – vezista u Jedinici žandarmerije
94. kriminalistički tehničar u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS


SSS

SSS
12,3011,70


XXXV platna grupa
95. kriminalistički tehničar – fotograf u Kriminalističko-tehničkom centru
96. kriminalistički tehničar – laborant u Kriminalističko-tehničkom centru SSS

SSS
11,20
97. policajac za obezbjeđenje Specijalne antiterorističke jedinice – dežurni policajac SSS
98. kriminalistički policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS
99. policajac – PDZ tehničar u MUP-u u sjedištu i policijskoj upravi SSS
100. šef smjene u policijskoj stanici SSS
101. vođa sektora u policijskoj stanici SSS
102. vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici SSS
103. policajac u MUP-u u sjedištu
104. policajac u policijskoj stanici za intervencije SSS
SSS
XXXVI platna grupa
105. policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS 10,70.“

Član 3.

Član 11. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za državne službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. načelnik Službe ministra VSS 27,60
2. načelnik uprave VSS
II platna grupa
3. zamjenik načelnika uprave VSS 24,35
III platna grupa
4. stručni savjetnik VSS 23,10
IV platna grupa
5. načelnik Jedinice
V platna grupa
6. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS

VSS 21,95

18,85
VI platna grupa
7. rukovodilac odsjeka u MUP-u u sjedištu
8. viši stručni saradnik – glavni inženjer
u MUP-u u sjedištu
9. viši stručni saradnik – koordinator u MUP-u u sjedištu
10. inspektor – koordinator u MUP-u u sjedištu
VSS
VSS 17,05
11. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi I i II kategorije VSS
VII platna grupa
12. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije VSS 16,45VIII platna grupa
13. rukovodilac odsjeka u policijskoj upravi
14. viši stručni saradnik – glavni inženjer u policijskoj upravi VSS
VSS 15,85
15. rukovodilac pisarnice i arhive u policijskoj upravi VSS
16. rukovodilac odsjeka u policijskoj stanici VSS
17. rukovodilac grupe i poslovi oružja u policijskoj stanici VSS
18. rukovodilac grupe i poslovi putnih isprava i oružja u policijskoj stanici
VSS
IX platna grupa
19. inspektor u MUP-u u sjedištu VSS 15,25
20. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VSS
X platna grupa
21. viši stručni saradnik u policijskoj upravi VSS 14,10
XI platna grupa
22. stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja – rukovodilac u policijskoj stanici VŠS 12
XII platna grupa
23. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VŠS 11,40
XIII platna grupa
24. stručni saradnik – rukovodilac u policijskoj upravi VŠS 10,70
25. stručni saradnik u policijskoj upravi VŠS
XIV platna grupa
26. stručni saradnik – tehničar SSS 9,20
XV platna grupa
27. stručni saradnik za depešni sistem i tehničku podršku
SSS
9
XVI platna grupa
28. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 8,40
29. stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila SSS
XVII platna grupa
30. stručni saradnik u policijskoj upravi SSS 7,70.“


Član 4.

Član 12. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za namještenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

I platna grupa
1. šef Kabineta ministra
II platna grupa VSS 24,35

23,10
2. savjetnik ministra VSS

III platna grupa
3. šef Biroa za predstavke građana VSS 19,45

IV platna grupa
4. član Biroa za predstavke građana VSS 16,45

V platna grupa
5. nastavnik u Policijskoj akademiji VSS 15,25
6. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu
7. psiholog VSS
VSS

VI platna grupa
8. prevodilac

VII platna grupa VSS 14,65

13,50
9. bibliotekar VSS
10. lektor VSS

VIII platna grupa
11. sekretar – koordinator ministra SSS 10,80

IX platna grupa
12. radno mjesto sa VKV stručnom spremom VKV 8,70

X platna grupa
13. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 8,40
14. medicinski tehničar SSS
15. tehnički sekretar u MUP-u u sjedištu SSS
16. tehnički sekretar u policijskoj upravi u sjedištu SSS

XI platna grupa
17. tehnički sekretar u policijskoj stanici SSS 7,70
18. magaciner SSS
19. blagajnik SSS

XII platna grupa
20. daktilograf SSS 7,10
21. pomoćni radnik SSS
22. radnik na održavanju SSS

XIII platna grupa
23. radno mjesto sa KV stručnom spremom KV 6,50

XIV platna grupa
24. radno mjesto sa NSS NSS 5,40.“
Član 5.

Poslije člana 21. dodaje se novi član 21a. koji glasi:
„Član 21a.

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.“

Član 6.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.


Broj: 02/1-021-1188/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum