Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosudja Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1131  by comodore
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18 i 54/19), u članu 6. stav 4. briše se.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:
„Plate zaposlenih u sudovima Republike Srpske (u daljem tekstu: sudovi) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. sekretar suda – visoka stručna sprema: 20,00;
2. sudski administrator u sudu sa 60 ili više sudija – visoka stručna sprema: 20,00;
3. rukovodilac unutrašnje ogranizacione jedinice – visoka stručna sprema: 16,45;
4. šef računovodstva – visoka stručna sprema: 16,45;
5. viši stručni saradnik u Vrhovnom sudu: 18,85;
6. viši stručni saradnik u okružnom sudu i Višem privrednom sudu: 16,45;
7. stručni saradnik u osnovnom i Okružnom privrednom sudu: 15,25;
8. stručni savjetnik u osnovnom sudu: 15,25;
9. stručni savjetnik u okružnom sudu: 15,25;
10. referent sa visokom stručnom spremom: 15,25;
2) druga platna grupa:
1. referent sa višom stručnom spremom: 10,80;
3) treća platna grupa:
1. referent sa srednjom stručnom spremom: 8,40;
4) četvrta platna grupa:
1. visokokvalifikovani radnik: 7,10;
2. kvalifikovani radnik: 6,05;
3. nekvalifikovani radnik: 5,40.“

Član 3.

Član 13. mijenja se i glasi:
„Plate zaposlenih u javnim tužilaštvima Republike Srpske (u daljem tekstu: javno tužilaštvo) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. sekretar javnog tužilaštva – visoka stručna sprema: 20,00;
2. rukovodilac unutrašnje ogranizacione jedinice – visoka stručna sprema: 16,45;
3. šef računovodstva – visoka stručna sprema: 16,45;
4. stručni saradnik u Republičkom javnom i okružnom javnom tužilaštvu: 18,85;
5. stručni savjetnik u okružnom javnom tužilaštvu: 15,25;
6. referent sa visokom stručnom spremom: 15,25;
2) druga platna grupa:
1. šef tužilačkih istražilaca: 21,95;
2. tužilački istražilac: 20,00;
3) treća platna grupa:
1. referent sa višom stručnom spremom: 10,80;
4) četvrta platna grupa:
1. referent sa srednjom stručnom spremom: 8,40;
5) peta platna grupa:
1. visokokvalifikovani radnik: 7,10;
2. kvalifikovani radnik: 6,05;
3. nekvalifikovani radnik: 5,40.“

Član 4.

Član 15. mijenja se i glasi:
„Plate zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. pravobranilac Republike Srpske: 29,80;
2. zamjenik pravobranioca Republike Srpske: 25,50;
3. pomoćnik pravobranioca Republike Srpske: 20,80;
4. načelnik odjeljenja: 18,85;
5. sekretar Pravobranilaštva: 17,60;
6. rukovodilac odsjeka: 16,45;
7. šef računovodstva, šef pisarnice i interni revizor: 16,45;
8. stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,25;
2) druga platna grupa:
1. saradnik sa višom stručnom spremom: 10,80;
3) treća platna grupa:
1. saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,40;
4) četvrta platna grupa:
1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,10;
2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,05;
3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,40.“
Član 5.

Naziv člana i član 17. mijenja se i glasi:
„Plate zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija
Član 17.

Koeficijenti za obračun osnovne plate direktora, zamjenika i pomoćnika u Ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (u daljem tekstu: Ustanova) iznose:
1) direktor Ustanove: 28,70;
2) zamjenik direktora Ustanove: 26,65;
3) pomoćnik direktora Ustanove: 20,80.“
Član 6.

Član 18. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate policajaca u Ustanovama, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
1) zamjenik pomoćnika direktora za službu obezbjeđenja: 17,60;
2) načelnik policije: 15,25;
3) narednik policije I klase: 14,10;
4) narednik policije: 13,00;
5) stariji policajac I klase: 12,30;
6) stariji policajac: 12,20;
7) policajac I klase: 11,10;
8) policajac: 10,60.“

Član 7.

Član 19. mijenja se i glasi:
„Plate ostalih zaposlenih razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica: 18,00;
2. šef računovodstva: 16,45;
3. šefovi odjeljenja i vaspitači vaspitnih kolektiva: 15,85;
4. viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,25;
2) druga platna grupa:
1. viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom: 10,80;
3) treća platna grupa:
1. stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,40;
2. instruktor: 8,40;
4) četvrta platna grupa:
1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,10;
2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,05;
3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,40.“

Član 8.

Član 22. mijenja se i glasi:
„Za plate zaposlenih u Sudskoj policiji Republike Srpske (u daljem tekstu: Sudska policija) određuju se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) direktor Sudske policije: 26,65;
2) inspektor Sudske policije: 21,95;
3) načelnik okružnog centra Sudske policije: 18,85;
4) zamjenik načelnika okružnog centra Sudske policije: 16,45;
5) pomoćnik načelnika okružnog centra Sudske policije: 14,10;
6) komandir interventne jedinice Sudske policije: 14,10;
7) pomoćnik komandira interventne jedinice Sudske policije: 12,85;
8) viši narednik Sudske policije: 12,30;
9) narednik Sudske policije: 12,20;
10) viši policajac Sudske policije: 11,10;
11) sudski policajac: 10,60;
12) referent sa srednjom stručnom spremom: 8,40.“

Član 9.

Član 23. mijenja se i glasi:
„Za plate zaposlenih u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar) određuju se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. direktor Centra: 28,70;
2. pomoćnik direktora: 24,30;
3. načelnik odjeljenja: 18,85;
4. viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,25;
2) druga platna grupa:
1. viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom: 10,80;
3) treća platna grupa:
1. stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,40;
4) četvrta platna grupa:
1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,10;
2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,05;
3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,40.“

Član 10.

Poslije člana 31. dodaje se naziv člana i novi član 31a. koji glasi:
„Penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje
Član 31a.

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.“
Član 11.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.


Broj: 02/1-021-1189/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum