Vaš pravni kompas 

  • Zahtjev zradnika za raskid ugovora o radu

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #256  by matrix
 
ZAHTJEV RADNIKA ZA RASKID UGOVORA O RADU_______________ (ime i prezime radnika)

_______________ (mjesto)

_______________ (naziv poslodavca)Predmet: Zahtjev za raskid ugovora o radu, dostavlja sePoštovani,

molim vas da se sporazumno raskine ugovor o radu zaključen dana __________ pod brojem __________ sa otkaznim rokom od 15 dana od dana zaključenja sporazuma.

Na osnovu ovog sporazuma, a nakon proteka otkaznog roka od 15 dana, tražim da mi radni odnos prestane, te da mi u skladu sa Zakonom, drugim aktima i ugovorom o radu isplatite zarađene plate, naknade plate i druga primanja na koja imam prava do dana prestanka radnog odnosa.

Takođe, obavještavam vas da ću do dana prestanka radnog odnosa, svoje radne obaveze i obaveze radnog mjesta koje proizilaze iz pomenutog ugovora, blagovremeno i savjesno izvršavati.

Molim da se izjasnite po ovom zahtjevu u roku od 7 dana.S poštovanjem,

Datum __________ godine

U _______________ (mjesto)

RADNIK
_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum