Vaš pravni kompas 

  • Zahtjev za izuzece predsjednika vijeca i sudije izvjestitelja

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1281  by matrix
 
Zahtjev za izuzeće predsjednika vijeća i sudije izvjestitelja
Član 312. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NA SJEDNICI VIJEĆA ZA PRODUŽENJE PRITVORA, VANRASPRAVNO VIJEĆE NIJE BILO NADLEŽNO DA ODLUČI O ZAHTJEVU ZA IZUZEĆE ZASNOVANOM NA ODREDBI ČLANA 39. TAČKA E) ZKP FBIH.

Iz obrazloženja:

„Iz zapisnika sa sjednice vanraspravnog vijeća, kojom je predsjedavao sudija V.Š, s tim da je sudija izvjestilac bio sudija M.H., proizilazi da je branitelj optuženog A.R., na osnovu člana 39. tačka e) i f) ZKP F BiH, podnio zahtjev za izuzeće ovih sudija iz razloga koje je branitelj naveo na sjednici vijeća. Istom zahtjevu su se pridružili i optuženi A.R. i J.Z., kao i njegova braniteljica. Međutim, umjesto da prvostepeni sud postupi po odredbi člana 43. ZKP F BiH, koja propisuje da je sudija dužan kad sazna da je podnesen zahtjev za njegovo izuzeće odmah obustaviti svaki rad na predmetu, a ako se radi o izuzeću iz člana 39. tačka f) navedenog zakona, može do donošenja rješenja o zahtjevu preduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja, sud je nastavio rad. Šta više, o tom zahtjevu je odmah odlučilo isto vijeće našavši da je zahtjev za izuzeće navedenih članova vijeća neosnovan iz razloga koje je obrazložilo na toj sjednici vijeća, a kako to proizilazi iz zapisnika od 22.01.2016. godine. Dakle,



odlučivši da je zahtjev za izuzeće navedenih članova vijeća, na osnovu člana 39. tačka e) ZKP F BiH, neosnovan vijeće prvostepenog suda je ušlo u suštinu zahtjeva i ispitivalo njegovu osnovanost, a na šta nije bilo ovlašteno. Na taj način prvostepeni sud je počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana člana 312 stav 1 tačka a) ZKP F BiH, na koju je ukazao branitelj optuženog A.R. jer prema odredbi člana 42. stav 1. ZKP F BiH o konkretnom zahtjevu za izuzeće odlučuje opća sjednica, odnosno kolegij sudija“.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 09 0 K 025213 16 Kž 6 od
02.03.2016. godine)


https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum