Vaš pravni kompas 

  • Odbijanje saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na imenovanje clana Izborne komisije

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #604  by comodore
 
Odbijanje saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na imenovanje člana Izborne komisije

Za člana Izborne komisije ne može biti imenovano lice koje je kandidat za izbore na bilo koji nivo vlasti.

Iz obrazloženja:

Apelaciono vijeće smatra da je odredba člana 2.3. stav 1. tačka 4. Izbornog zakona BiH potpuno jasna i precizna i da ista ne ograničava svoju primjenu na izborno razdoblje u smislu odredbe člana 1.1a stav 1. tačka 12. Izbornog zakona BiH, kao to smatra žaliteljica. Navedena odredba propisuje da za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti. Nesporno je da se N.K. nalazio na kandidatskoj listi u svojstvu kandidata ispred političkog subjekta S. R. S. na Lokalnim izborima 2012. godine, za Skupštinu opštine P., kao i da je navedena lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije BiH. Nakon izvršene ovjere kandidatskih lista, u smislu odredbe člana 4.21 stav 4. Izbornog zakona BiH, politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata ne mogu mijenjati kandidatsku listu sve do isteka mandata organa. To iz razloga, što ako mandat kandidata sa liste političke stranke prestane u skladu sa članom 1.10 Izbornog zakona, mandat se dodjeljuje slijedećem kandidatu u skladu sa članom
13.5. stav 4 Izbornog zakona, a sve u cilju osiguranja kontinuiteta rada organa vlasti u slučaju prestanka mandata izabranom nosiocu mandata. Stoga i ne stoji tvrdnja žalitelja da je svojom izjavom da se više nije kandidovao na izborima i da se unaprijed odrekao mogućnosti da bude odbornik, izrazio svoj stav da odustaje od kandidature za odbornika, jer je takva izjava irelevantna. Ovakav stav je apelaciono odijeljenje već ranije zauzelo u predmetima: S1 3 Iž 019595 15 Iž po žalbi SO Lj., S1 3 Iž 013180 13 Iž donesenim po žalbi G. D., te broj S1 3 Iž 013785 13 Iž donesenim po žalbi O. V. i Općinskog vijeća Z. o nedavanju saglasnosti na imenovanje članova izborne komisije.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 Iž 019745 15 Iž od
12.10.2015. godine)

Sentencu pripremio sudija dr. Branko Morait

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum