Vaš pravni kompas 

  • Uvjet za postupanje po zahtjevu za upis u zemljisnu knjigu

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #643  by comodore
 
UVJET ZA POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA UPIS U ZEMLJIŠNU KNJIGU
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

član 3 stav 3

Ako podnosilac zahtjeva za upis u zemljišnu knjigu ne dostavi dokaz o uplati sudske takse, sud odbacuje prijedlog kao neuredan odnosno nepotpun.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem odbacuje se prijedlog podnosioca zahtjeva za provođenje presude u zemljišnoj knjizi kao neuredan.

Protiv toga rješenja žalbu je izjavio podnosilac zahtjeva pobijajući rješenje u cijelosti i obrazlažući da je sud pogrešno primijenio Zakon o zemljišnim knjigama jer je prvo morao utvrditi da li se neplaćanje sudske takse suprotstavlja upisu te pozvati stranku da nedostatak otkloni pa ako to ne učini onda odbaciti zahtjev, nadalje tvrdi da jeste obaviješten od suda da mora uplatiti taksu ali smatra da bez odluke suda nije dužan unaprijed platiti taksu na zahtjev pozivajući se na odredbe Zakona o sudskim taksama, Zakona o parničnom postupku i Zakona o zemljišnim knjigama kada predlaže ukidanje pobijanog rješenja.

Žalba nije osnovana. Ovaj sud ispitao je pobijanu odluku u granicama žalbenih razloga i po službenoj dužnosti te odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

Iz pobijanog rješenja i stanja prvostepenog spisa slijedi da je prilikom podnošenja odnosno prijema zahtjeva za upis prvostepeni sud opomenuo i upozorio podnosioca zahtjeva-žalitelja da uz zahtjev nije dostavljen dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi u određenom iznosu te da je u času predaje zahtjeva pozvan da taksu plati i sudu dostavi dokaz o uplati. Istovremeno je od suda upozoren da će zahtjev biti odbačen ako dokaz o uplati takse ne dostavi. Nadalje, sud je utvrdio da niti u ostavljenom roku od 15 dana koji je istekao 15. 1. 2015. godine podnosioc zahtjeva nije dostavio dokaz o uplati takse pa je prvostepeni sud temeljem tih činjenica pravilno odbacio prijedlog kao neuredan odnosno nepotpun.

Naime, čl. 3. st. 3. Zakona o zemljišnim knjigama izričito propisuje da je pretpostavka za upis - dokaz o plaćanju sudske takse, dakle uvjet za postupanje po zahtjevu je i dostava dokaza o plaćanju sudske takse pa kako podnosilac zahtjeva i nakon opomene i upozorenja nije dostavio dokaz o uplati takse to se zahtjev ukazuje nepotpunim pa ga je prvostepeni sud pravilno odbacio."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 01 0 Dn 008520 14 Gž od 14.4.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum