Vaš pravni kompas 

  • Utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti kod civilne diobe

  • Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, sticanje vlasnistva dosjeloscu...
Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, sticanje vlasnistva dosjeloscu...
 #1468  by matrix
 
UTVRĐIVANjE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOD CIVILNE DIOBE
Zakon o vanparničnom postupku

član 178

Predmet vanparničnog postupka diobe nepokretnosti, ako se ona vrši civilnom diobom, nije utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, već sud u izvršnom sudskom postupku radi civilne diobe nepokretnosti utvrđuje vrijednost nepokretnosti po kojoj će se ista prodati i vrši njenu prodaju.

Obrazloženje:

"Najzad, osnovano se žalbom ukazuje i na to da predmet ovakvog vanparničnog postupka nije utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, na šta ukazuje i član 178. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/09 i 91/16). Naime, iz odredaba tog člana proizlazi da rješenje o diobi nepokretnosti sadrži samo: predmet diobe, uslove i način diobe (da li će se dioba vršiti fizički ili civilnim putem), podatke o fizičkim dijelovima stvari i pravima koja su pripala pojedinom suvlasniku, kao i prava i obaveze suvlasnika utvrđene diobom. Dakle, i iz ove zakonske odredbe proizlazi da njome nije propisano da se u vanparničnom postupku diobe nepokretnosti, ako se ona vrši civilnom diobom, mora utvrđivati tržišna vrijednost nepokretnosti.

To je i razumljivo, imajući u vidu odredbe čl. 218 - 222. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), na šta je takođe osnovano ukazano u žalbi. Iz tih odredaba Zakona o izvršnom postupku proizlazi da nakon što se izvršnom ispravom u vanparničnom postupku odredi da će se nepokretnost podijeliti civilnom diobom i nakon što se tom izvršnom ispravom odrede prava suvlasnika na nepokretnosti, sud u izvršnom sudskom postupku radi civilne diobe nepokretnosti vrši njenu prodaju. Stoga se u izvršnom sudskom postupku utvrđuje i vrijednost nepokretnosti po kojoj će se ista prodati, a troškove sprovođenja takvog izvršenja snose svi sudionici srazmjerno vrijednosti svojih udjela u zajedničkoj stvari, u skladu sa članom 222. stav 1. Zakona o izvršnom postupku."(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 V 282543 19 Gž od 11.2.2020. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum