Vaš pravni kompas 

  • Utjecaj na svjedoke

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #272  by matrix
 
Utjecaj na svjedoke

Redovni sud je dao dovoljne i relevantne razloge za postojanje pritvorskog razloga propisanog clanom 132. stav 1. tacka b) Zakona o krivicnom postupku BiH.


Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 5190/17
od 27. februara 2018. godine


Iz obrazloženja rješenja redovnog suda:

„S tim u vezi, Sud je, analizirajući prijedlog Tužilaštva u odnosu na ove posebne pritvorske razloge, našao da postoji osnovana bojazan da bi ovi osumnjičeni,
106

107
boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, kao i stupanjem u međusobni kontakt, naročito imajući u vidu da su osumnjičeni bili učesnici napada na selo Bradina i druga okolna sela, kao i da pretežno žive na istom području, zbog čega bi na jednostavan način mogli stupiti u međusobni kontakt, a što bi se svakako odrazilo na tok krivičnog postupka i ugrozilo dalji tok istrage.
Navedeno, prije svega, imajući u vidu da je istraga u ovom predmetu još u toku, te da Tužilaštvo u narednom periodu planira saslušati još određeni broj svjedoka i to [...], kao i druge svjedoke čija se imena ne mogu iznositi zbog eventualne zaštite tih svjedoka, a koja okolnost, prema stavu Suda, imajući u vidu da ih osumnjičeni vrlo dobro poznaju, ukazuju na postojanje naročite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati krivični postupak uticajem na te svjedoke. Osim toga, da bi osumnjičeni boravkom na slobodi, mogli jednostavno stupiti u kontakt i sa svjedocima, prema ocjeni ovog Suda, potvrđuje i činjenica da je većina svjedoka nastanjena na istom području kao i osumnjičeni.
Nadalje, Sud je zaključio da bi boravkom na slobodi ovi osumnjičeni mogli stupiti u kontakt i sa svjedocima koji su dali svoje izjave na okolnosti predmetnih radnji, budući da, nakon što su upoznati sa činjenicom da se terete za teško krivično djelo sa visokom zaprijećenom kaznom, odnosno da su u ovom procesnom trenutku isti postali svjesni svog položaja, kao i da je upoznat sa sadržajem iskaza svjedoka koji ga terete, sve ukazuje da bi isti imali jak motiv da utiču na svjedoke, a sve s ciljem obezbjeđenja povoljnijeg procesnopravnog položaja i umanjenja ili izbjegavanja odgovornosti. S tim u vezi, Sud cijeni bitnim istaći i činjenicu da se osumnjičeni nalaze de facto u procesnoj, a obzirom na sadržaj dokaza u spisu i u činjeničnoj zajednici, u kakvoj situaciji bi uticaj jednog od osumnjičenih na svjedoka predmetnih događaja, bio od nesumnjive koristi i za ostale optužene.
[...] Sud je cijenio i okolnost da se osnovana sumnja u najvećem dijelu zasniva na iskazima svjedoka, očevidaca događaja, koji su ujedno i direktne žrtve zločina, a čiji identiteti su osumnjičenima u ovom trenutku poznati, te da je u tom smislu nužno spriječiti uticaj osumnjičenih na te svjedoke [...]”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Ustavni sud smatra da se u konkretnom slučaju Sud BiH nije pozvao samo na apstraktne razloge već da je za svoj zaključak da postoji realna opasnost da bi osumnjičeni, ako bi bili pušteni na slobodu, mogli utjecati na postupak (koji je u fazi istrage) i dovesti istragu u pitanje dao dovoljne i relevantne razloge za postojanje pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka b) ZKP koji, po mišljenju Ustavnog suda, ne ostavlja dojam proizvoljnosti.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum