Vaš pravni kompas 

  • Ustavni sud BiH Zrtva silovanja ne mora placati sudske troskove

  • Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
 #369  by admin
 
Ustavni sud BiH: Žrtva silovanja ne mora platiti sudske troškove

Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 22. marta 2018. godine usvojio je žalbu S. A., jedne od žrtava ratnog silovanja, vezano za plaćanje sudskih troškova nakon izgubljenih postupaka, a odluka se odnosi na presudu Vrhovnog suda bh. entiteta Republika Srpska i Okružnog suda u Banjoj Luci.
Ustavni sud je utvrdio da obvezivanje žrtve ratnog silovanja na plaćanje troškova Pravobranilaštvu RS-a, kao tuženoj strani u postupku, predstavlja neproporcionalan i pretjeran teret za apelanticu. Stoga je utvrđena povreda prava na imovinu i prava na pravično suđenje predviđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Žrtvu su više puta u julu 1992. godine silovali vojnici Vojske RS-a, koji su za to osuđeni 2013. godine.

Međutim, njen zahtjev za naknadu štete odbijen je pred sudom u Banjoj Luci primjenom zastarnih rokova, pa joj je naređeno plaćanje 1.500 eura sudskih troškova.

Iz nevladine organizacija TRIAL International, koja je pružala besplatnu pravnu pomoć oštećenoj, očekuju da će, nakon presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, svi drugi sudovi u toj zemlji u istim situacijama odbijati zahtjeve za naknadu sudskih troškova lokalnih pravobraniteljstava.

TRIAL International pozdravlja ovu presudu Ustavnog suda BiH kojom se utvrđuje povreda prava na imovinu i prava na pravično suđenje ratnih žrtava vezano za nalog za plaćanje troškova pravobranilaštva nastalih povodom tužbe za naknadu štete.

TRIAL ovoj preživjeloj već osam godina pruža besplatnu pravnu pomoć koja je rezultirala osuđujućom presudom počinitelja 2013. godine pred Okružnim sudom u Doboju. Nakon što je preživjela primjenom zastarnih rokova odbijena sa zahtjevom za naknadu štete u parničnom postupku pokrenutom u Banjoj Luci i nakon što joj je naloženo da plati sudske troškove u iznosu od 3.000 KM, TRIAL International je za njeno zastupanje angažovao advokaticu Nedžlu Šehić. U ovom strateškom slučaju za zaštitu ljudskih prava žrtava ratnih zločina potom je u martu 2017. godine podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH koja je rezultirala navedenom presudom.

"Ovo je veoma značajan korak kako za apelanticu, žrtvu seksualnog nasilju u ratu, na koju se odluka primarno odnosi, tako i za sve druge žrtve ratnih zločina koje su se našle u sličnoj situaciji. Sada odgovornost leži na na svim redovnim sudovima širom BiH, od kojih očekujemo da primjenom ovog stava u svojoj praksi konačno počnu skidati ovaj nedopustiv i pretjeran teret sa preživjelih seksualnog nasilja, bivših logoraša i porodica nestalih osoba”, izjavila je Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL International ureda u BiH.

Ona je podsjetila da se žrtve ratnih zločina u BiH već duže vrijeme suočavaju sa veoma problematičnom situacijom u kojoj pojedini domaći sudovi zahtijevaju od preživjelih koji su pokrenuli parnične postupke za naknadu štete da plate visoke sudske troškove nastale zbog gubitka spora po osnovu odbijanja njihovih tužbenih zahtjeva primjenom zastarnih rokova. Nažalost ova situacija je doprinijela da žrtve rata, koje najčešće žive na marginama društva i nose u sebi još uvijek duboke traume iz ratnog perioda prolaze kroz dodatnu retraumatizaciju i žive u stalnom strahu da će traženi iznos od njih biti naplaćen, što često dovodi i do pojave suicidalnih misli.

TRIAL International već duži period sprovodi niz strateških aktivnosti vezanih za adresiranje ovog sistemskog problema ratnih žrtava u BiH, uključujući objavu pravne analize implikacija presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske na praksu dosuđivanja troškova u postupcima u BiH, slanje zajedničkog dopisa relevantnim institucijama u BiH u ime više od 40 organizacija civilnog društva i udruženja žrtava sa zahtjevom rješavanja ove situacije, te alarmiranja evropskih i međunarodnih tijela o potrebi rješavanja ovog problema.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum