Vaš pravni kompas 

  • Uslovni za izricanje preventivne suspenzije drzavnom sluzbeniku

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #641  by comodore
 
USLOVI ZA IZRICANjE PREVENTIVNE SUSPENZIJE DRŽAVNOM SLUŽBENIKU
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

član 58

Do preventivne suspenzije državnog službenika dolazi kada je on obuhvaćen Naredbom o provođenju istrage, a istraga se odnosi na krivična djela korupcije ili krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti.

Obrazloženje:

"Pravilno je odlučio tuženi kada.je žalbu tužitelja odbio kao neosnovanu. Ovo iz razloga što je u postupku, koji je prethodio donošenju konačnog upravnog akta, postupljeno po pravilima postupka, pravilno i potpuno je utvrđeno činjenično stanje i pravilno primijenjen materijalni propis, koji se primjenjuje za konkretnu upravnu oblast. Naime, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, uređen je pravni status državnih službenika, prava i obaveze državnih službenika, diciplinska i druga odgovornost. Član 58. ovog Zakona, regulisao je pitanje privremene suspenzije, propisujući da će se suspendovati državni službenik, kada se protiv njega donese naredba o provođenju istrage za krivična djela korupcije ili krivična djela protiv službene dužnosti i druge odgovorne dužnosti ili se državni službenik nalazi u pritvoru. Dakle, da bi se ovakva mjera mogla izreći državnom službeniku, moraju biti ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi. Ovi uslovi su da je donesena naredba od strane nadležnog tužilaštva za provođenje istrage, da se radi o istrazi za krivično dijelo korupcije ili djelo protiv službene ili druge odgovorne dužnosti ili da se državni službenik nalazi u pritvoru. Nedostatak bilo kojeg zakonom propisanog uslova čini odluku o preventivnoj suspenziji nezakonitom. Iz spisa predmeta proizilazi da je tužitelj, zajedno sa drugim licima, obuhvaćen Naredbom o provođenje istrage, što znači da je prvi uslov predviđen citiranim zakonom ispunjen. Dakle, Aktom Tužilaštva BiH broj: T 20 0 KTK... 15 od 10. 5. 2016. godine, Ministarstvo je obaviješteno da je donesena Naredba o provođenju istrage za tužitelja i još dva državna službenika, a istraga se odnosi za krivična djela korupcije ili krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Rješenje o preventivnoj suspenziji doneseno je od strane ovlaštenog ministra u skladu sa odredbama člana 61. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnog službenika ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03), kojim su propisani uslovi ko donosi rješenje o preventivnoj suspenziji.

Nisu osnovani prigovori tužitelja istaknuti u tužbi da je trenutno obuhvaćen samo fazom istrage, jer je odredbama člana 58. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, propisano da je u fazi istrage, do okončanja, potrebno odmah suspendovati državnog službenika, tim prije što se u konkretnom radi o eventualnim krivičnim djelima protiv službene dužnosti ili korupcije.

Svrha i predmet ovog upravnog spora nije da odgovori na pitanje postojanja krivično- pravne odgovornosti tužitelja, vec u tome da sudskom kontrolom rada institucija BiH, utvrdi pravilnost i zakonitost konačnog upravnog akta, kojim je odlučeno o nečijem pravu, pravnom interesu ili obavezama i kojeg institucije BiH u obavljanju svojih službenih ovlaštenja donose. Odluka o preventivnoj suspenziji spada u domen ovlaštenja prvostepenog organa, u konkretnom slučaju Ministarstva komunikacija i prometa BiH i njegova je obaveza da pravilno primijeni materijalni propis u slučaju ispunjenosti zakonskih uslova."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 026780 16 U od 17.1.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum