Vaš pravni kompas 

  • Uslovi za ponavljanje postupka u korist osudenog

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #621  by matrix
 
Uslovi za ponavljanje postupka u korist osuđenog shodno članu 327. stav 1. tačka d) ZKP BiH


Ne postoji uslov za ponavljanje krivičnog postupka iz člana 327. stav 1. tačka d) ZKP BiH kada radnje u dva odvojena krivična predmeta, kako u smislu vremenskog kontinuiteta, tako i u smislu samostalnih radnji izvršenja djela, čine zasebnu autonomnu kriminalnu količinu, a ne produženo krivično djelo propisano odredbom člana 54. stav 2. KZ BiH.

Iz obrazloženja:
U konkretnom slučaju, osuđeni A.P. je Sudu podnio zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka iz razloga propisanih u odredbi člana 327. stav 1. tačka d) ZKP BiH, navodeći da su se protiv njega u ovom slučaju vodila dva postupka za isto krivično djelo. Kao potvrdu osnovanosti svog zahtjeva priložio je pravosnažnu presudu Županijskog suda u Zagrebu broj 3 K-US-21/14 od 09.07.2014. godine koja je pravosnažna 29.10.2014. godine.
S tim u vezi, Apelaciono vijeće nalazi ispravnim zaključak prvostepenog vijeća da razlozi navedeni u predmetnom zahtjevu za ponavljanje postupka nemaju karakter činjenica i okolnosti koje mogu ishoditi ponavljanje krivičnog postupka. Apelaciono vijeće, jednako kao prvostepeno vijeće, uvidom u spis i na osnovu provedene analize radnje izvršenja osuđenog u obje presude, zaključuje da radnje


osuđenog ponaosob u ova dva predmeta predstavljaju samostalnu i autonomnu kriminalnu količinu, koje ne predstavljaju produženo krivično djelo propisano odredbom člana 54. stav 2. KZ BiH, kao i da je osuđeni, u postupku pred sudom BiH, osuđen da je kao dio zločinačke organizacije učestvovao u neovlaštenom prometu opojnih droga na način da je skrivao opojnu drogu marihuanu na njemu poznatom mjestu, odakle su drugi pripadnici zločinačke organizacije preuzimali drogu i davali je u dalju distribuciju. Krivični postupak u R Hrvatskoj protiv osuđenog je vođen zbog neovlaštene nabave i prodaje droge u sastavu zločinačkog udruženja.
Apelaciono vijeće primjećuje da je i u postupku vođenom pred Županijskim sudom u Zagrebu osuđeni isticao materijalni prigovor presuđene stvari, ali da je ovaj prigovor odbijen uz argumentaciju da se ne radi o istom događaju za koji je osuđeni pravomoćno osuđen pred sudom u Bosni i Hercegovini.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 2 K 024029 17 Kž 2 od
09.03.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum