Vaš pravni kompas 

  • Umanjenje poreske osnovice po osnovu ulaganja

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #890  by comodore
 
UMANjENjE PORESKE OSNOVICE PO OSNOVU ULAGANjA
Zakon o porezu na dobit

član 14a st. 1 i 3

Privrednom društvu koje je izvršilo ulaganje u motorne pile i konje priznaje se pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za nabavku motornih pila, a ne i za nabavku konja, jer je umanjenje poreske osnovice poreza na dobit predviđeno isključivo za ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti neophodne za rad.

"Privredno društvo je dostavilo zahtjev za mišljenje u vezi umanjenja poreske osnovice poreza na dobit za ulaganja u opremu (motorne pile i konje) u 2013, 2014,2015. i 2016. godini. U zahtjevu pitaju da li su ispravno postupili kada su ulaganje u nabavku konja i motornih pila u 2013, 2014, 2015. i 2016. godini odbili od poreske osnovice.

Članom 14a stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) definisano je da poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost izvršenog ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje vlastite registrovane proizvodne djelatnosti. Stavom 3. istog člana precizirano je da se opremom i postrojenjima smatraju oprema i postrojenja koja se neposredno koriste u procesu proizvodnje i prerade, a stavom 4. istog člana da se pod nepokretnostima smatraju novi građevinski objekti i zemljište ispod njih koji neposredno služe obavljanju proizvodne djelatnosti.

Umanjenje poreske osnovice vrši se u periodu u kojem su oprema, postrojenja ili nepokretnosti stavljeni u upotrebu što je precizirano u stavu 5. člana 14a Zakona. Pri tome, treba voditi računa da je član 14a Zakona stupio na snagu 1. januara 2012. godine, kao i da je članom 48a istog zakona propisano da se umanjenje ne može ostvariti za ulaganja u opremu, postrojenja ili nepokretnosti izvršena prije tog datuma, bez obzira na momenat stavljanja u upotrebu opreme, postrojenja ili nepokretnosti.

Članom 26. stav 1. Zakona propisano je da obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja. Ova odredba bila je u primjeni do 01.01.2017. godine.

U skladu sa navedenim, ulaganja u motorne pile u navednom periodu (2013, 2014, 2015. i 2016. godina) može se umanjiti od poreske osnovice poreza na dobit dok se ulaganje u konje ne može odbiti od poreske osnovice poreza na dobit jer je članom 14a Zakona o porezu na dobit predviđeno da se samo ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti može umanjiti od poreske osnovice poreza na dobit."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3209/18 od 22.11.2018. godine)

https://www.forum-bosanskog-naroda.de/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum