Vaš pravni kompas 

  • Tuzba protiv Ugovornog organa

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #283  by matrix
 
Tužba protiv Ugovornog organa

Na osnovu sve učestalijih upita koje dobijamo od naših klijenata a koja se odnose na pomoć prilikom učestvovanja u javnim nabavkama odlučili smo Vas upoznati za bitnim informacijama vezanim za pokretanje sudskog postupka protiv Ugovornog organa i predstaviti jedan posebno zanimljiv slučaj koji se desio u proteklom periodu.

Kada pokrenuti sudski postupak protiv Ugovornog organa ?

Osnovi za pokretanje sudskog postupka protiv Ugovornog organa, između ostalih mogu biti:

1.Povreda bilo koje odredbe ugovora tj.u slučaju kad se Ugovorni organ nije pridržavao zaključenog ugovora.

2. Neizmirene a dospijele obaveze tj. situacija kada su, na temelju zaključenog Ugovora izvršeni ugovoreni radovi, a neizmireno plaćanje po uredno dostavljenim računima.

Kako pokrenuti sudski postupak ?

Zbog same obimne dokumentacije i kompleksne materije prije pokretanja sudskog postupka potrebno je uraditi detaljnu analizu dokumentacije i ispitati okolnosti koje se navode kao osnov za pokretanje postupka. U ovim slučajevima savjetujemo da potražite stručnu pravnu pomoć pravnika koji dobro poznaje Zakon o javnim nabakama, po mogućnosti certificiranog trenera iz oblasti Javnih nabavki i koji radi na privrednim sporovima. Samom analizom dokumentacije potrebno je utvrditi postojanje pravnog osnova za pokretanje sudskog postupka koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ukoliko se utvrdi postojanje pravnog osnova za pokretanje sudskog postupka, tužba se podnosi pred nadležnim sudom, te se za dalji tok sudskog postupka primjenjuju pravila Zakona o obligacionim odnosima i Zakon o parničnom postupku.

Par primjera iz prakse:

Naime, prilikom raspisivanja tendera za izvođenje određenih građevinskih radova obratio nam se klijent koji je primjetio određene nepravilnosti u postupanju Ugovornog organa. Nepravilnosti su se odnosile na same uslove posla koji nisu bili u skladu sa tenderskom dokumentacijom, tako da je klijent uočio neusaklađenost ugovora i tehničke dokumentacije, a koje su se odnosile na ugovoreni obim posla koji je značajno uvećan u odnosu na samu ponudu .

Nakon otklanjanja nedostataka u samoj ponudi i ponovnog raspisivanja tendera, naš klijent biva imenovan kao najpovoljniji ponuđač i potpisuje Ugovor za izvođenje građevinskih radova. Prilikom uvođenja u posao, izvođač radova je utvrdio da je u projektnoj dokumentaciji došlo do izmjene u smislu koji je bitno mijenjao uslove i način izvođenja radova, pa je samim tim imala značajan uticaj i na cijenu istih. Nakon toga izvođač odbija otpočinjanje radova uz pismeno obrazloženje dostavljeno Ugovornom organu i sa istaknutom voljom za potpisivanje aneksa Ugovora koji bi regulisao nastali problem.
I pored više upućenih dopisa i molbi Ugovorni organ ne pristaje na potpis aneksa i izvođača obavještava da je Ugovor o dodjeli tendera raskinut.

Klijent se obratio nama, te je, nakon usaglašavanja uslova i određivanja strategije sa našim certificiranim advokatom iz oblasti javnih nabavki, podnesena tužba protiv Ugovornog organa pred nadležnim sudom, a sudski postupak je trenutno u toku.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum