Vaš pravni kompas 

  • Trenutak registracije pravnog lica

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1091  by sudija
 
Član 29. stav 3. Zakona o privrednim društvima


Član 48. i 49. tačka 3. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar

TUŽITELJ NEMA PRAVO ZAHTIJEVATI PRESTANAK UPOTREBE I BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA FIRME DRUGOG DRUŠTVA AKO JE TUŽENI PRIJE TUŽITELJA IZVRŠIO REGISTRACIJU SVOJE FIRME.


Iz obrazloženja:

Prvostepeni sud je, po shvatanju ovog suda, pravilno zaključio da se nazivi glasila tužitelja i tuženog jasno razlikuju i da se ne može dovesti u zabludu obični potrošač, pa prigovor tužitelja dat u tom smislu ne stoji. MeĊutim, sve i da je tačna činjenica da se nazivi glasila tužitelja i tuženog jasno ne razlikuju, tužitelj nema pravo zahtjevati da se utvrdi da nije valjan upis firme glasila tuženog i da se isti briše iz sudskog registra obzirom da je tuženi prije tužitelja izvršio registraciju svog glasila.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Pž–4/04 od 24.08.2004. god.)


https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum