Vaš pravni kompas 

  • Trajanje pritvora u istrazi

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #834  by AntunHun
 
Trajanje pritvora u istrazi
(odredba člana 135. ZKP BiH)

Istrage vođene zbog istog krivičnog djela, protiv istih osumnjičenih lica, kontinuirano kroz inkriminisani vremenski period, od strane istog Tužilaštva i pred istim Sudom, u kontekstu trajanja pritvora u istrazi, cijeni se kao jedna istraga. Stoga, ne ostaje mjesta sumnji da se u ukupno vrijeme trajanja pritvora u istrazi ima uračunati svo vrijeme koje su osumnjičeni proveli u pritvoru.

Iz obrazloženja:

Zakonodavac je za istragu, kao posebnu fazu krivičnog postupka, odredio maksimalnu dužinu trajanja pritvora i to do dvanaest mjeseci, pod uslovima propisanim zakonom. U provođenju istrage neophodna je maksimalna efikasnost svih strana i učesnika u postupku, a vrijeme pritvora, kao najteže mjere obezbjeđenja neometanog vođenja postupka po prava i slobode osumnjičenih, mora se posmatrati strogo ograničeno i odredbe člana 135. ZKP BiH tumačiti u skladu sa duhom zakona, namjerom zakonodavca i nadasve, u skladu sa principima Europske konvecije i praksom Europskog suda u Strazburu.

Na osnovu svega naprijed navedenog, ovo vijeće je utvrdilo da se u konkretnom slučaju radi o jednoj istrazi, odnosno istragama koje su vođene zbog istog krivičnog djela, protiv istih osumnjičenih lica, kontinuirano kroz inkriminisani vremenski period, od strane istog Tužilaštva i pred istim Sudom. Stoga, ne ostaje mjesta sumnji da se u ukupno vrijeme trajanja pritvora u istrazi ima uračunati i ono vrijeme koje su osumnjičeni proveli u pritvoru u toku 2009. godine. Na taj način iscrpljeno je maksimalno vrijeme koje su osumnjičeni mogli provesti u pritvoru, za vrijeme provođenja istrage, kao zasebne faze krivičnog postupka.

Takođe, imajući u vidu da u skladu sa članom 135. stav 5. ZKP BiH, koji propisuje da će se osumnjičeni pustiti na slobodu ako se do isteka rokova iz stava 1. do 4. ovog člana ne potvrdi optužnica, odbijen je Prijedlog Tužilaštva BiH za produženje mjere pritvora prema navedenim osumnjičenim i ukinut pritvor, a slijedom odredbe
126.b stav 2. ZKP BiH, izrečene su mjere zabrane.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 2 K 008677 13 Kž 9 od 15.08.2013.godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum