Vaš pravni kompas 

  • Teret dokazivanja kad tuzenik u cijelosti osporava tuzbeni zahtjev

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #705  by law
 
TERET DOKAZIVANJA KADA TUŽENIK U CIJELOSTI OSPORAVA TUŽBENI ZAHTJEV
Zakon o parničnom postupku

čl. 123 i 126

U pravnoj situaciji kada tuženik u cijelosti osporava tužbene zahtjeve u pogledu doprinosa tužiteljice u stvaranju zajedničke bračne imovine, ona mora ponuditi sudu adekvatne dokaze da je zaista učestvovala u stvaranju zajedničke bračne imovine davanjem novčanih sredstava, jer sud ne može zasnivati odluku samo na njenom iskazu obzirom da se isti smatra subjektivnim.

Obrazloženje:

"Prvostupanjski sud je analizirao sve provedene dokaze kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, te za svoju odluku dao jasne i valjane razloge koje u cijelosti prihvata i ovaj sud, i na koje upućuje žalitelje.

Neosnovani su žalbeni navodi tužiteljice da je prvostupanjski sud na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je ona tražila da joj se isplati iznos na ime doprinosa stvaranja zajedničke bračne imovine, a koji se odnosi na nadogradnju potkrovlja površine 25 m2, renoviranje i opremanje kuće Z. roditelja u M., renoviranje kupatila i poda u kćerkinoj sobi, izgradnja garaže površine 20 m2, te zajedničko ulaganje i opremanje STR d. N..

Pravilno prvostupanjski sud primijenjuje materijalno pravo kada odbija tužiteljicu sa ovim tužbenim zahtjevima iz razloga što iste nije dokazala, a što je bila obavezna sukladno odredbi čl. 123. i 126 ZPP-a.

Naime, tužiteljica je u pravnoj situaciji kada tuženik osporava ove tužbene zahtjeve u cijelosti, morala ponuditi sudu odgovarajuće adekvatne dokaze da je ista zaista učestvovala u stvaranju zajedničke bračne imovine, da je učestvovala davanjem novčanih sredstava za naprijed navedene obavljene poslove, ali ista to nije učinila već je u cilju dokazivanja svega naprijed navedenog ponudila jedino svoj iskaz koji prvostupanjski sud pravilno ocjenjuje kao subjektivan, pa na istom ne može zasnivati svoju odluku, istovremeno ne prilažući niti jedan jedini materijalni dokaz kao niti saslušanje pojedinih svjedoka na navedene okolnosti.

Tako u odnosu na nadogradnju potkrovlja površine 25 m2, renoviranje i opremanje kuće Z. roditelja u M., renoviranje kupatila i poda u kćerkinoj sobi, te izgradnju garaže površine 20 m2, tužiteljica je kao dokaz mogla priložiti račune o nabavljanju građevinskog materijala i opreme za potrebe izgradnje i renoviranje navedenih objekata, predložiti saslušanje svjedoka-majstora koji su izgradili sve naprijed navedene objekte, predložiti saslušanje osoba kojima je tužiteljica izvršila plaćanje za navedene izvedene građevinske radove, čime bi dokazala da je ista uistinu učestvovala svojim finansijskim sredstvima u izgradnji svih naprijed navedenih objekata. Tužiteljica je isto tako mogla predložiti provođenje očevida na licu mjesta uz učešće vještaka građevinske struke gdje bi isti vještak izvršio procjenu vrijednosti navedenih građevinskih objekata, te predložiti saslušanje svjedoka koji bi potvrdili u kakvom su se stanju nalazili ti objekti prije renoviranja (u kakvom se stanju nalazila kuća Z. roditelja prije renoviranja i opremanja, kako je izgledalo zemljište prije izgradnje navedene garaže, te kako je izgledao objekat prije nadogradnje potkrovlja u površini od 25 m2)."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 P 015280 11 Gž 2 od 2.4.2012. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum