Vaš pravni kompas 

  • Šta uraditi kada zaprimite tužbu

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1241  by comodore
 
Šta uraditi kada zaprimite tužbu

Kada zaprimite tužbu, prvi korak je da na nju odgovorite.


Dostavljanje pismena (poziva, rješenja, zaključaka i drugih službenih spisa) vrši se preko:7

a) pošte,
b) ovlaštenog pravnog subjekta registrovanog za obavljanje poslova dostavljanja, i
c) dostavne službe suda.

Osoba kojoj se pismeno treba dostaviti može biti pozvana (od strane suda) samo u izuzetnim slučajevima, kad to zahtijeva priroda ili značaj pismena koje se ima uručiti.

Dostavljanje se vrši samo radnim danima, za vrijeme radnih sati. Dostavljanje se po pravilu vrši u stanu ili na radnom mjestu, a advokatu u njegovom advokatskom uredu.

Dokaz o izvršenom dostavljanju pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica) na kojoj je naveden datum dostavljanja. Dostavnicu potpisuju primalac i dostavljač pismena. Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu, dostavljač će to zabilježiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje. Time će se smatrati da je dostavljanje izvršeno. Ako je primalac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, dostavljač će navesti razlog zašto primalac nije stavio svoj potpis.

Izbjegavanjem prijema sudskih pismena samo odugovlačite početak/tok parnice.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum