Vaš pravni kompas 

  • Šta mogu učiniti ako tužitelj zatraži privremene mjere osiguranja?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1244  by comodore
 
Šta mogu učiniti ako tužitelj zatraži privremene mjere osiguranja?

Ako je tužitelj sudu protiv Vas predložio privremene mjera osiguranja10 (vidi poglavlje 4.2.) sud će Vam dostaviti prijedlog za određivanje mjera osiguranja zajedno s prilozima, uz obavijest da možete podnijeti pismeni odgovor na prijedlog za određivanje mjere osiguranja u roku od 8 kalendarskih dana. Sud može odrediti privremenu mjeru osiguranja i bez toga da Vas prethodno obavijesti i sasluša. To će se desiti ako je predlagač privremene mjere osiguranja učinio vjerovatnim da je mjera osiguranja osnovana i hitna i da bi se drugačijim postupanjem izgubila svrha mjere osiguranja. U tom slučaju sud će Vam dostaviti odluku odmah. Vi imate pravo da u roku od 3 kalendarska dana u svom odgovoru osporite razloge za određivanje privremene mjere osiguranja, nakon čega sud mora zakazati ročište u naredna 3 kalendarska dana.

Po općim pravilima imovinskog prava, imate pravo na naknadu štete koja Vam je nanesena mjerom osiguranja za koju je utvrđeno da je bila neosnovana ili koju predlagač osiguranja nije opravdao.11

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum