Vaš pravni kompas 

  • Šta je nedostatak na proizvodu i koja prava potrošači imaju u slučaju nedostatka na proizvodu?

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1549  by comodore
 
Šta je nedostatak na proizvodu i koja prava potrošači imaju u slučaju nedostatka na proizvodu?Nedostatak na proizvodu je mana na proizvodu zbog koje on ne ispunjava određena posebna svojstva za koja je namijenjen i nabavljen.

U slučaju nedostatka na proizvodu potrošači imaju pravo da se u skladu sa članom 18. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini pismeno obrate trgovcu koji je dužan postupiti u skladu s učinjenim izborom potrošača, tj. dužan je zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom ili vratiti plaćeni iznos ili ukloniti nedostatak o svom trošku.Ukoliko trgovac osporava postavljeni zahtjev dužan je potrošaču odgovoriti u pisanoj formi u roku od osam dana od prijema zahtjeva.Ukoliko trgovac ne odgovori na zahtjev potrošača predlaže se pismeno obraćanje nadležnoj Upravi za inspekcijske poslove.Ukoliko trgovac neopravdano odbije zahtjev potrošača odnosno ne odgovori mu u roku od osam dana prema članu 118.ZZP inspektor ce na zahtjev potrošača donijeti rješenje kojim se naređuje trgovcu da udovolji opravdanom zahtjevu potrošača. Novčanom kaznom od 2.500 do 5.500 KM kaznit će se za prekršaj trgovac ako u propisanom roku ne udovolji zahtjevu potrošača u roku od osam dana, tj. ne odgovori mu na postavljeni zahtjev (član 126 točka k)).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum