Vaš pravni kompas 

  • Smrt uzivaoca starosne penzije i sestra

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1106  by comodore
 
Smrt uzivaoca starosne penzije i sestra

Član 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

POSLIJE SMRTI BRATA, KOJI JE BIO UŽIVALAC STAROSNE PENZIJE, NJEGOVA SESTRA KOJA JE ŽIVJELA SA NJIM U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU I KOJU JE ON IZDRŽAVAO NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU.

Iz obrazloženja:

Kod nespornih činjenica meĊu strankama da je tužilja živjela u zajedničkom domaćinstvu sa bratom F.I., koju ju je izdržavao, da je nesposobna za privreĊivanje, bez ikakvih prihoda i bez roditelja, po nalaženju ovog suda nadležni organi pravilno su primjenili materijalno pravo kada su odbili zahtjev tužilje za ostvarivanje prava na porodičnu penziju iza umrlog brata.


Naime, brat tužitelja F.I. umro je 10.04.1999.godine, što je takoĊe meĊu strankama nesporno i što proizilazi iz priloženog izvoda iz matične knjige umrlih koji se nalazi u spisu, a zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju tužilja je podnijela 23.10.1999.godine, pa se za rješavanje ovog spora primjenjuje federalni Zakon o penziskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.29/98), koji je stupio na snagu 31.07.1998.godine. Prema odredbi člana 60. navedenog zakona porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice i to bračni drug i djeca roĊena u braku, van braka, usvojena, pastorčad koju je osiguranik izdržavao, unučad i druga djeca bez roditelja koju je osiguranik izdržavao do svoje smrti.

Kako tužilja ne spada u ovaj krug lica, to su upravni organi pravilnom primjenom navedenog zakona odbili zahtjev tužilje za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Iz navedenih razloga, a kako tužbeni navodi nisu ni od uticaja na zakonitost osporenog rješenja, to je temeljem čl.38. st.2. Zakona o upravnim sporovima odlučeno kao u dispozitivu ove presude.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-359/00 od 4.11.2004.g.)

Član 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

POSLIJE SMRTI BRATA, KOJI JE BIO UŽIVALAC STAROSNE PENZIJE, NJEGOVA SESTRA KOJA JE ŽIVJELA SA NJIM U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU I KOJU JE ON IZDRŽAVAO NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU.

Iz obrazloženja:

Kod nespornih činjenica meĊu strankama da je tužilja živjela u zajedničkom domaćinstvu sa bratom F.I., koju ju je izdržavao, da je nesposobna za privreĊivanje, bez ikakvih prihoda i bez roditelja, po nalaženju ovog suda nadležni organi pravilno su primjenili materijalno pravo kada su odbili zahtjev tužilje za ostvarivanje prava na porodičnu penziju iza umrlog brata.


Naime, brat tužitelja F.I. umro je 10.04.1999.godine, što je takoĊe meĊu strankama nesporno i što proizilazi iz priloženog izvoda iz matične knjige umrlih koji se nalazi u spisu, a zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju tužilja je podnijela 23.10.1999.godine, pa se za rješavanje ovog spora primjenjuje federalni Zakon o penziskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.29/98), koji je stupio na snagu 31.07.1998.godine. Prema odredbi člana 60. navedenog zakona porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice i to bračni drug i djeca roĊena u braku, van braka, usvojena, pastorčad koju je osiguranik izdržavao, unučad i druga djeca bez roditelja koju je osiguranik izdržavao do svoje smrti.

Kako tužilja ne spada u ovaj krug lica, to su upravni organi pravilnom primjenom navedenog zakona odbili zahtjev tužilje za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Iz navedenih razloga, a kako tužbeni navodi nisu ni od uticaja na zakonitost osporenog rješenja, to je temeljem čl.38. st.2. Zakona o upravnim sporovima odlučeno kao u dispozitivu ove presude.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-359/00 od 4.11.2004.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum