Vaš pravni kompas 

  • Shodna primjena zakona o parnicnom postupku

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #671  by comodore
 
SHODNA PRIMJENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
Zakon o izvršnom postupku

član 21 stav 1

Kako je Zakonom o izvršnom postupku propisano da je tražilac izvršenja dužan da nadoknadi izvršeniku samo one troškove koje mu je neosnovano prouzrokovao, to znači da se na pitanje troškova ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku.

Obrazloženje:

"... u smislu člana 16. stav 5. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18). Ovom zakonskom odredbom je propisana obaveza tražioca izvršenja da izvršeniku nadoknadi samo one troškove koje mu je neosnovano prouzrokovao u izvršnom postupku. To je, dakle, zakonska odredba koja je izvor prava u ovakvim situacijama, a ne shodna primjena Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), kako se neosnovano navodi u žalbi izvršenika. Ovo ne samo zbog već navedenih razloga, već i zato što je članom 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku propisano da se odredbe Zakona o parničnom postupku shodno primjenjuju u izvršnom postupku samo ako Zakonom o izvršnom postupku nije drugačije određeno. Kako je ovim potonjim zakonom propisano da je tražilac izvršenja dužan da nadoknadi izvršeniku samo one troškove koje mu je neosnovano prouzrokovao, to znači da se na ovo pitanje ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku.

Prema tome, samo ukoliko je tražilac izvršenja neosnovano prouzrokovao troškove izvršeniku, u tom slučaju je dužan da mu ih nadoknadi. Međutim, u konkretnom slučaju tražilac izvršenja nije neosnovano prouzrokovao troškove izvršeniku, jer je predmetni prijedlog za izvršenje utemeljen na navedenim izvršnim ispravama. Zbog toga u takvim radnjama tražioca izvršenja nema ničega što bi ukazivalo na njegovo neosnovano prouzrokovanje troškova izvršeniku, u smislu člana 16. stav 5. Zakona o izvršnom postupku, usljed čega žalba izvršenika nije pravno osnovana."(Rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 I 246647 18 Gž 2 od 21.2.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum