Vaš pravni kompas 

  • Saslusanje osumnjicenog prije odredjivanja mjera zabrane

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #830  by AntunHun
 
MJERE ZA OBEZBJEĐENJE PRISUSTVA OSUMNJIČENOG, ODNOSNO OPTUŽENOG I USPJEŠNO VOĐENJE KRIVIČNOG
POSTUPKA (MJERE ZABRANE, MJERA JEMSTVA, MJERA PRITVORA)


Saslušanje osumnjičenog prije određivanja mjera zabrane


Odlučujući da donese odluku o mjerama bez prethodno održanog ročišta na kojem se osumnjičeni mogao izjasniti o postojanju osnovane sumnje i pozivanjem na navodnu saglasnost osumnjičenog da mu se izreknu mjere zabrane Sud je učinio bitnu povredu krivičnog postupka.


Iz obrazloženja:

Ovo vijeće prihvata žalbene navode osumnjičenog kojim se ukazuje na učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka zato što je odluka Suda donesena bez održanog javnog ročišta i mogućnosti osumnjičenog F.S. da se izjasni na Prijedlog Tužilaštva i postojanje osnovane sumnje, dakle postupljeno je suprotno odredbama člana 5. EKLJP i člana 131. stav 2. ZKP BiH.

U obrazloženom prijedlogu Tužilaštva pored razloga za određivanje mjera zabrane, tužilac navodi da je osumnjičeni saglasan sa izricanjem predloženih mjera i da o istim Sud donese odluku bez održavanja javne sjednice.
U konkretnom slučaju tužilac nije pustio osumnjičenog na slobodu nego je Sudu predložio da se prema osumnjičenom odrede mjere zabrane koje su alternativne pritvoru i takođe, iako su blaže mjere, ograničavaju slobodu osumnjičenom. Upravo zbog toga što se sloboda alternativnim mjerama ograničava, Sud je bio u obavezi prije određivanja mjera, održati ročište i omogućiti osumnjičenom da se pred sudom izjasni o prijedlogu tužioca za izricanje mjera zabrane, a kako to i proizilazi iz odredaba člana 131. stav 2. ZKP BIH.
Činjenica jeste da je osumnjičeni saslušan u prostorijama Tužilaštva u zakonskom roku, pri kojem saslušanju se osumnjičeni saglasio da mu Sud odredi mjere zabrane bez održavanja javne sjednice, čime se odrekao prava kojeg se nije mogao odreći, a nakon čega je Sud donio Rješenje o određivanju mjera zabrane bez pružanja mogućnosti osumnjičenom da se izjasni o navodima iz Prijedloga.


(Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 2 K 00 8677 14 Kv 23 od 01.04.2014.godine)

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum