Vaš pravni kompas 

  • SANKCIONISANJE NUŽNIH NASLJEDNIKA U BiHIZMEĐU IMPERATIVNIH I DISPOZITIVNIH NORMI

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1353  by matrix
 
SANKCIONISANJE NUŽNIH NASLJEDNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU IMPERATIVNIH I DISPOZITIVNIH NORMI

Izvor: Časopis „Pravna Misao“
Autor: dr. sci. Ajdin Huseinspahić
mr. iur. Đenita Kurbegović Huseinspahić


Sažetak

U ovom radu ćemo aktuelizirati pitanje uloge države, odnosno njenog zakonodavnog organa vlasti, te smisla i nužnosti regulisanja određenih društvenih odnosa. S obzirom da je ovo prilično kompleksno pitanje mi ćemo se fokusirati na propitivanju nužnosti regulacije nasljedno-pravnih odnosa kroz institute nedostojnosti, isključenja i lišenja nužnih nasljednika, zadrža- vajući se tako isključivo na polju ius privatum-a. U tom smislu, istraživanje ćemo usmjeriti ka, pretežno dispozitivnim, privatno-pravnim odnosima (od- nos ostavitelja i njegovih nasljednika), s posebnim akcentom na sučeljavanje javnih i privatnih interesa, odnosno interesa nužnih nasljednika s jedne i dru- štveno-političke zajednice s druge strane. U tom smislu najpogodnijom nam se činila analiza prethodno navedenih instituta kroz dva društveno-politička poretka i ekonomska sistema. Zapravo, slučajevi sankcionisanja nužnih nas- ljednika očiti su primjeri intervencije zakonodavca putem ius cogens odredbi u nasljedno-pravne odnose kojima su pretežno imanentne odredbe ius dispo- sitivum.

Ključne riječi


Nasljedno pravo, ius cogens, ius dispositivum, nužno nasljeđivanje, javni interes, privatni interes, nedostojnost za nasljeđivanje, isključenje i lišenje nužnih nasljednika.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum