Vaš pravni kompas 

  • Samostalno zastupanje na sudu

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1221  by legalis
 
Samostalno zastupanje na sudu

Pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Mikro, mala i srednja preduzeća koja nemaju pravnu ekspertizu (pravni odjel) ili pravnika, mogu biti u nedostatku adekvatnih stručnih znanja koja bi im pomogla u tom procesu.

Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne zahtijevaju angažovanje advokata. Samostalnim zastupanjem Vas lično ili Vašeg pravnog subjekta izbjeći ćete troškove advokata. Međutim, obzirom na nedostatak stručnog znanja, odluku o tome da li se upustiti u samozastupanje trebate donijeti pažljivo, naročito u situaciji kada suprotnu stranu zastupa advokat. Postupak pred sudom nije jednostavan i često zahtijeva učešće stručnih lica. Također, u slučaju da spor izgubite, sve troškove spora (svoje, suprotne strane i sudske) snosite Vi.

Dakle, prije upuštanja u samostalno zastupanje, razmislite o sljedećem:

- Da li spor mogu riješiti mirnim putem (npr. opomenom, nagodbom sa suprotnom stranom ili slično)?
- Ovisno o kompleksnosti predmeta, da li imam dovoljno znanja i sposobnosti za samostalno zastupanje?

Imajte na umu da, ako u imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo lica koja imaju položen pravosudni ispit. Preduzeća također mogu izjavljivati revizije, ali samo preko advokata.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum