Vaš pravni kompas 

  • Salov protiv Ukrajine

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #149  by legalis
 
Salov protiv Ukrajine
(predstavka br. 65518/01) - 6. septembar 2005.

1. Osnovne cinjenice

Podnosilac predstavke je advokat Olexandera Moroza, predsjedničkog kandidata na izborima 1999. godine u Ukrajini.
Dana 30. i 31. oktobra g. Salov je navodno podijelio izvjestan broj primjeraka krivotvorenog specijalnog izdanja parlamentarnog novinskog lista sa izjavom pripisanom portparolu Parlamenta, da je predsjednički kandidat i tadašnji predsjednik Leonid Kuchma mrtav. G. Salov je uhapšen 1. novembra 1999. godine i pritvoren zbog širenja lažnih podataka o g. Kuchmi.
Dana 10. novembra 1999. godine je podnio zahtjev Okružnom sudu za oslobađanje iz pritvora, koji je odbijen 17. novembra 1999. godine. Okružni sud je 7. marta 2000. godine naložio sprovođenje dodatne istrage okolnosti slučaja, ne našavši dokaze za osudu podnosioca za krivična djela za koja je optužen.
Međutim, predsjedništvo Okružnog suda je 5. marta 2000. godine je odobrilo pritužbu (protest) koju je optužba uložila na odluku od 7. marta 2000. godine, i ponovo uzelo slučaj na dalje sudsko razmatranje.
Podnosilac predstavke je pušten iz pritvora dana 16. juna 2000. godine.
Njemu je 6. jula 2000. godine izrečena petogodišnja uslovna kazna zbog miješanja u pravo građana da glasaju, u cilju vršenja uticaja na rezultate izbora putem prevare. Zbog toga mu je i oduzeta advokatska dozvola za rad u trajanju od tri godine i pet mjeseci.

2. Odluka Suda

Podnosilac predstavke se žalio da nije odmah izveden pred sudiju ili drugu sudsku vlast radi preispitivanja hapšenja. On je također tvrdio da nije imao pravično suđenje, zato što je predsjedništvo Okružnog suda poništilo presudu od 7. marta 2000. godine. Dalje je izrazio sumnju u pogledu nepristrasnosti sudije na suđenju, tvrdeći da ukrajinsko domaće zakonodavstvo i sistem za finansiranje sudova ne sprječavaju spoljne pritiske na sudije. On je također tvrdio da nije znao da li je podatak o smrti kandidata g. Kuchmae istinit i da je pokušavao da ga potvrdi. Pozvao se na član 5 stav 3 (pravo na slobodu i sigurnost), član 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) i član 10 (sloboda izražavanja) Konvencije.

Clan 6 stav 1

Sud je smatrao da se može reći da su sumnje podnosioca predstavke u pogledu nepristrasnosti sudija Okružnog suda objektivno opravdane, uzimajući u obzir nedovoljna zakonska i finansijska obezbjeđenja u pogledu mogućeg pritiska od strane predsjednika Okružnog suda, obavezujuću prirodu naloga predsjedništva Okružnog suda, i tekst relevantne sudske odluke Okružnog suda u slučaju.
Uz to, načelo jednakosti stranaka u sporu nalaže da je protest javnog tužioca podnesen predsjedništvu Okružnog suda trebalo da bude saopšten podnosiocu predstavke i/ili njegovom advokatu, koji je trebalo da ima razumnu mogućnost da ga komentariše prije razmatranja predsjedništva. Dalje, podnosiocu predstavke je trebalo da bude obezbijeđena kopija odluke predsjedništva Okružnog suda tako da mu se pruži prilika da pripremi svoju odbranu prije suđenja. Kako se to nije dogodilo, i ni podnosilac niti njegovi pravni zastupnici nisu bili prisutni kada je predsjedništvo razmatralo protest, podnosilac se našao u značajno nepovoljnijem položaju od protivne strane, državnog tužilaštva.
Sud je dalje zaključio da domaći sudovi nisu dali obrazložen odgovor zašto Okružni sud prvobitno nije smatrao da postoje dokazi za osudu podnosioca predstavke za krivična djela za koja je optužen, a ipak ga je 6. jula 2000. godine proglasio krivim za miješanje u prava glasača. Ovo su dva potpuna različita zaključka o istim dokazima. Dalje, u presudi koja osuđuje podnosioca predstavke pretpostavlja se da je on bio siguran da su informacije iz lažnih novinskih izdanja bile lažne. Međutim, ovaj element nije dovoljno obrazložen. Nepostojanje obrazložene odluke također je omelo podnosioca predstavke da ospori ta pitanja u žalbenom postupku.
Konačno, odluka predsjedništva Okružnog suda da razmotri kasni zahtjev tužilaštva za preispitivanje odluke od 7. marta 2000. godine, i da je poništi mjesec dana nakon što je usvojena, može biti opisana kao proizvoljna i moguće je da podriva pravičnost postupka.
Sud je stoga bio mišljenja da je krivični postupak u cjelini nepravičan i zaključio da je došlo do povrede člana 6 stav 1.

Clan 41

Sud je dosudio podnosiocu predstavke 227,55 eura na ime materijalne štete i
10.000 eura na ime nematerijalne štete.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum