Vaš pravni kompas 

  • Sakkopoulos protiv Grcke

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #163  by legalis
 
Sakkopoulos protiv Grcke
(predstavka br. 61828/00) - 15. januar 2004.


1. Osnovne cinjenice

Podnosilac predstavke je voditelj registra založnih prava u Kropiji (Kropia), Grčka.
Optužen je zbog krivotvorenja koje je uzrokovalo značajne finansijske gubitke (50 miliona grčkih drahmi, što odgovara iznosu od skoro 150.000 eura) javnoj korporaciji, te mu je određen pritvor u septembru 1999. godine. S obzirom da je od avgusta 1999. godine boravio u bolnici, bio je pod nadzorom do 25. novembra 1999. godine, kada je prebačen u zatvor Korydallos. Podnosilac predstavke je izjavio da je smješten zajedno sa tri druga zatvorenika u ćeliji koja je veličine 8 kvadratnih metara, u kojoj su prozori razbijeni a sanitarni uslovi bijedni.
Podnosilac predstavke, koji pati od kardijalne insuficijencije i dijabetesa što zahtijeva poseban režim ishrane i lijekova, prebačen je u zatvorsku kliniku dan nakon što je stigao, gdje je čuvan do marta 2000. godine. Tvrdio je da je bio zatvoren sa otprilike deset ljudi u sobi veličine 35 kvadratnih metara, koja je bila prljava i napadnuta bubama i miševima. Također je tvrdio da mu nisu dati odgovarajući obroci u skladu sa njegovim stanjem niti da mu je omogućeno potrebno liječenje.
Tokom pritvora, podnosilac predstavke je više puta zahtijevao da bude pušten. Svi njegovi zahtjevi su bili odbijeni od strane grčkih sudova, koji su smatrali da je postojao rizik od činjenja krivičnih djela i bojazni da se neće pojaviti pred sudom. Također su smatrali da nije bio spriječen da primi njegu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem u zatvorskoj klinici.
U martu 2000. godine podnosilac predstavke je doživio srčani udar te je prebačen u redovnu bolnicu. Po izlasku iz bolnice, uslovi za njegov pritvor su ostali isti. U aprilu 2000. godine ponovo je odveden u bolnicu zbog operacije nakon jednog pada. Izjavio je da je morao čekati nekoliko sati prije nego je odveden tamo, da njegova porodica nije bila obaviještena.
Presudom od 26. juna 2000. podnosilac predstavke je oslobođen od strane Žalbenog krivičnog suda. Tražio je naknadu štete za period koji je proveo u pritvoru prije suđenja, ali je njegova tužba bila odbačena iz razloga što su postojali osnovani dokazi za njegovu krivicu.

60 61
2. Odluka Suda

Clan 6

Sud je naveo da je atenski Apelacioni sud, u odluci kojom odbija zahtjev podnosioca predstavke za naknadu štete, samo spomenuo odredbe Zakona o krivičnom postupku i zaključio da su one primijenjene u njegovom slučaju, bez navođenja daljnjih razloga. Posljedično, upućivanjem na svoju relevantnu sudsku praksu, Sud je smatrao da je došlo do povrede člana 6 stav 1.

Clan 41

Sud je podnosiocu predstavke dosudio 15.000 eura za materijalnu i nematerijalnu štetu iznos od 3.500 eura za troškove i izdatke.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum