Vaš pravni kompas 

  • Rad od kuce u vrijeme vanredne situacije izazvane koronavirusom

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1396  by comodore
 
RAD OD KUĆE U VRIJEME VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)
Zakon o radu

član 26

Poslodavac koji želi da ugovori povremeni ili stalni rad radnika kod kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik dužan je da radniku ponudi otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, međutim, imajući u vidu globalnu pandemiju koronavirusa (COVID-19), poslodavac ove mjere može sprovesti na drugačiji način, s tim da ih može primjenjivati samo kao izuzetak vremenski ograničenog trajanja.

"Kako realizirati preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su date poslodavcima i radnicima zbog novonastale situacije preveniranja širenja virusa COVID-19?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 214. tematskoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine, proglasila stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te donijela Zaključak V. broj: 403/2020 od 16.03.2020. godine, u vezi sa postupanjem poslodavca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), kojim je, između ostalog, izdata preporuka poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, zatim da radnicima gdje je to moguće daju upute o radu od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, da radnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora i odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, kao i da radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina omoguće odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade.

(...)

U vezi sa realizacijom preporuke koja se odnosi na upućivanje radnika na rad od kuće, ističemo da je odredbom člana 24. stav 1. tač. e) i g) Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) propisano da se ugovor oradu zaključuje u pisanoj formi i sadrži, između ostalog, mjesto rada, dužinu i raspored radnog vremena.

Članom 26. stav 1. Zakona utvrđeno je da se ugovor o radu može zaključiti radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca (kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik), u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Ugovor o radu zaključen u smislu stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 24. Zakona, sadrži i podatak o trajanju radnog vremena, vrsti poslova i načinu organiziranja rada, uvjetima rada i načinu vršenja nadzora nad radom, visini plaće za obavljeni rad i rokovima isplate, upotrebi vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova za njihovu upotrebu, naknadi drugih troškova vezanih za obavljanje poslova i način njihovog utvrđivanja, te drugim pravima i obavezama.

Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti samo za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.

Također, članom 107. stav 1. istog zakona propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima.

Shodno navedenom, mjesto rada radnika kao i dužina i raspored radnog vremena su obavezni i bitni elementi pisanog ugovora o radu, što znači da bi poslodavac, ukoliko želi ugovoriti povremeni ili stalni rad radnika kod kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik ili ukoliko bi želio ugovoriti drugačiju dužinu i raspored radnog vremena, morao ponuditi radniku otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu, a kako bi se isti uskladio sa navedenim članom 26. Zakona. Također, mogućnost rada izvan prostorija poslodavca morala bi biti regulisana kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Međutim, imajući u vidu globalnu pandemiju koronavirusa (COVID-19) kao izuzetno ozbiljnu epidemiološku situaciju koja ugrožava život i zdravlje ljudi, navedenim zaključkom su date određene preporuke, s ciljem zaštite stanovništva, te između ostalog i preporuka koja se odnosi na davanje uputa za rad od kuće.

Shodno navedenom, mišljenja smo da bi poslodavci tokom perioda stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa (COVID-19), preporučene mjere nadležnih organa mogli primjenjivati kao izuzetak vremenski ograničenog trajanja, u skladu sa uputama, a u interesu zaštite života i zdravlja ljudi."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-30/11-730/20(1) od 24.3.2020. godine)


https://epravo.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum