Vaš pravni kompas 

  • Produzenje pritvora u istrazi

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #889  by comodore
 
PRODUŽENjE PRITVORA U ISTRAZI
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 200 stav 3

Veliki broj osumnjičenih lica za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u tuči, te dokazni materijal koji je do sada pribavljen i koji je nužno u daljem toku istrage pribaviti, u povezanosti sa težinom krivičnog djela za koje se istraga sprovodi i težinom posljedice obzirom da je došlo do lišenja života jednog lica i teške tjelesne povrede drugog lica, predstavljaju naročito važne razloge za produženje pritvora.

Obrazloženje:

"Žalbenim prigovorima se ne može osporiti pravilnost i valjanost razloga datih u pobijanom rješenju, kako u pogledu postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni M.Z. i P.B., počinili krivična djela za koje se istraga sprovodi, tako i uspostavljenog privorskog razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS.

Naime, obrazlažući postojanje zakonskog uslova primjene mjere pritvora, u pobijanom rješenju je navedeno da dokazi, koji su pribavljeni u dosadašnjem toku trajanja istrage, potvrđuju postojanje osnovane sumnje da su osumnjičeni M.Z. i P.B, počinili krivično djelo za koja se istraga sprovodi.

Navodi se da je osnovana sumnja, utvrđena i obrazložena u ranijim rješenjima o određivanju i produženju pritvora.

U ocjeni pribavljenih dokaza, pravilno je cijenjen iskaz osumnjičenog M.L., u pogledu načina i sredstva povređivanja oštećenog A.P. (koji je od zadobijenih povreda preminuo) i identiteta osumnjičenog M.Z., kao jednog od lica koji je učestvovao u udaranju i povređivanju oštećenog, kao i njegova saznanja o djelu (po povratku u B., u vozilu, zajedno sa osumnjičenim P.B.). U povezanosti sa tim iskazom, pravilno su cijenjeni iskazi svjedoka B.R. i S.P., kao neposrednih učesnika kritičnog događaja, te materijalni dokazi, pribavljeni na licu mjesta, prilikom uviđaja i kasnije u postupku.

Nadalje, za uspostavljeni pritvorski razlog iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, dato je u pobijanom rješenju detaljno i valjano obrazloženje, kroz ocjenu težine djela, sa aspekta zaprijećene kazne za predmetno krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. KZ RS i težine posljedice, te drugih okolnosti, obrazloženih u pobijanom rješenju, koje se odnose na način lišenja života oštećenog A.P., te teško tjelesno povređivanje oštećenog B.K.

Sve navedeno, kako se to pravilno obrazlaže u pobijanom rješenju, u povezanosti sa činjenicom da je djelo izvršeno na javnom mjestu, ispred hotela S.S. u D., u B., u kojem su učestvovali veći broj pripadnika navijačke grupe fudbalskih klubova P. i C.Z. iz B. (više od 20 navijača), da je djelo posebno teško zbog samog načina izvršenja i posljedice (smrt oštećenog A.P. i teške tjelesne povrede oštećenog B.K.), i po ocjeni ovog vijeća, u svojoj ukupnosti, predstavlja vanredne okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi puštanje osumnjičenih M.Z. i P.V. na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, kako na području grada gdje je djelo izvršeno, tako i šire.

Pravilno je, u pobijanom rješenju obrazloženo da, složenost postupka istrage, posmatrano s aspekta velikog broja osumnjičenih lica, za koje postoji osnovana sumnja da su djelo izvršili, a radi se o 14 osumnjičenih lica, te dokaznog materijala koji je do sada pribavljen i koga je nužno u daljem toku istrage pribaviti, u povezanosti sa težinom krivičnog djela za koje se istraga sprovodi, predstavlja naročito važne razloge u smislu člana 200. stav 3. ZKP RS, za produženje pritvora.

U pobijanom rješenju su dati razlozi i u pogledu prigovora odbrane, iznesenih na ročištu povodom prijedloga za produženje pritvora, kojima se ukazuje da se ostali osumnjičeni brane sa slobode, koje ovo vijeće prihvata, kao valjano obrazložene. Naime, sama činjenica da se svi ostali osumnjičeni koji su obuhvaćeni naredbom za sprovođenje istrage, brane sa slobode, nije relevantna za odlučivanje o produženju pritvora protiv osumnjičenih M.Z. i P.V., jer se radi o primjeni mjere pritvora koja se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju i u odnosu na svakog od osumnjičenih pojedinačno. Radi toga su i žalbeni prigovori, kojima se ukazuje na povredu principa jednakosti i pravičnosti u postupku, neosnovani.

Na osnovu navedenog i primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 12 0 K 007015 19 Kž 4 od 21.2.2019. godine)

https://www.bosna-forum.eu/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum