Vaš pravni kompas 

  • Pritovr nakon ukidanja prvostepene presude

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #875  by AntunHun
 
PRITVOR NAKON UKIDANjA PRVOSTEPENE PRESUDE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 203 stav 3

Optuženom koji se nalazi u pritvoru a i dalje postoji pritvorski razlog zbog kojeg je pritvor određen, isti se produžava i nakon ukidanja prvostepene presude i vraćanja predmeta na ponovno suđenje prvostepenom sudu.

Obrazloženje:

"Argumentima iz žalbi branilaca optuženih, ne može se osporiti pravilnost činjenične osnove pobijanog rješenja i zaključak o neophodnosti produženja pritvora nakon ukidanja prvostepene presude, po uspostavljenom pritvorskom razlogu iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS.

Razlozi za takav zaključak, dati u pobijanom rješenju su valjano obrazloženi i njihova pravilnost se ne može osporiti žalbenim prigovorima. Naime, i po ocjeni ovog vijeća i dalje postoji pritvorski razlog iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS. Način i okolnosti izvršenja krivičnih djela za koja se optuženi terete, kako se to pravilno obrazlaže u pobijanom rješenju, u povezanosti sa visokim stepenom organizovanosti, dužim vremenskim periodom pripreme sa pokazanom upornošću, uz upotrebu automatskog vatrenog oružja, te posljedice (lišenje života oštećenog M.L. i ispaljenje u njegovom pravcu 24 projektila iz automatske puške), a zatim i kasniji način uklanjanja tragova i dokaza (vozilo koje je upotrebljeno u izvršenju djela, a koje je prethodno ukradeno, sa zamjenom registarskih tablica, je zapaljeno otvorenim plamenom), bez osvrtanja na to što se na naj način ugrožava i dovodi u opasnost život i imovina većeg broja lica u gradskoj sredini, pravilno se cijene kao okolnosti koje konkretno djelo čine posebno teškim.

Sve to zajedno sa zakonom propisanom kaznom za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. KZ RS i time mogućnosti izricanja kazne zatvora od 10 (deset) godina ili teže, je cijenjeno u pobijanom rješenju, kao podloga kod utvrđivanja postojanja pritvorskog razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, te, u vezi sa tim, i postojanja vanrednih okolnosti u vremenu relevantnom za produženje pritvora, pravilno nalazeći i činjenicu neumanjene zainteresovanosti javnosti, posebno oštećenih u sredini u kojoj je djelo izvršeno ali i šire.

Sve naprijed navedene okolnosti, pravilno se u pobijanom rješenju ocjenjuje kao vanredne okolnosti u vremenu relevantnom za produženje pritvora, koje bi puštanjem optuženih na slobodu izazvale reakciju građana i dovele do stvarne prijetnje narušavanja javnog reda, čime su ispunjeni uslovi iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, za produženje pritvora. Slijedom navedenog, bez osnova su argumenti iz žalbe branioca optuženog A.B., u prilog tvrdnji da su razlozi u pobijanom rješenju, u pogledu postojanja posebnog pritvorskog osnova iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, uopšteni i da se temelje na pretpostavkama, na kojim argumentima žalba gradi tvrdnju o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka k) ZKP RS, u vidu izostanka razloga o odlučnim činjenicama.

Nadalje, nakon ukidanja prvostepene presude i vraćanja predmeta na ponovno suđenje prvostepenom sudu, obzirom da se optuženi nalaze u pritvoru, pravilno je pobijanim rješenjem pritvor produžen, u smislu odredbe člana 203. stav 3. ZKP RS, i po tom rješenju može trajati najduže godinu dana.

Radi toga su bez osnova argumenti iz žalbe branioca optuženog S.V., kojima se osporava pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, sa aspekta vremena određenog u pobijanom rješenju, kao najdužeg trajanja pritvora, ukazujući na rok od 9 (devet) mjeseci, jer se isti odnosi na vrijeme najdužeg trajanja pritvora poslije izricanja prvostepene presude, kako je to propisano citiranom zakonskom odredbom člana 203. stav 3. ZKP RS. Iz svih navedenih razloga i na osnovu člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 019581 18 Kž 9 od 23.10.2018. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum