Vaš pravni kompas 

  • Prijetnja narusavanja javnog reda kao osnov za pritvor

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #874  by AntunHun
 
PRIJETNjA NARUŠAVANjA JAVNOG REDA KAO OSNOV ZA PRITVOR
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka g)

Činjenice da je u sredini u kojoj je oštećeni živio proglašen dan žalosti povodom njegove smrti, da je taj događaj visoko medijski propraćen i da bi došlo do uznemirenosti građana ako bi se optuženi našao na slobodi jer je od izvršenja krivičnog djela prošao kratak vremenski period ukazuju na postojanje pritvorskog osnova jer bi njegovo puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Obrazloženje:

"Bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. ZKP RS žalba izvodi iz kritike činjenične osnove pobijanog rješenja vezano za način utvrđivanja odlučnih činjenica od kojih zavisi postojanje pritvorskog osnova i mogućnosti da se pritvor zamijeni i mjerama zabrane. U tom smislu ukazuje da sud nije dovoljno cijenio ponašanje optuženog poslije izvršenog krivičnog djela kroz odsustvo prikrivanja tragova i predmeta, iskazano kajanje, kao i to da sud vanredne okolnosti cijeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela a ne u vrijeme donošenja odluke o pritvoru.

Suprotno žalbenim navodima prvostepeni sud je sve dokaze ocijenio na način kako to procesni zakon zahtijeva, pa je pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice od kojih zavisi odluka o postojanju pritvorskog osnova prijetnje narušavanju javnog reda. U tom smislu pravilno se cijene okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno, posebno način nanošenja povreda, mladost i moralne vrline oštećenog, kao i to da je u K.D., sredini u kojoj je oštećeni živio, povodom njegove smrti proglašen dan žalosti. Sve to opravdava zaključak suda o izvjesnoj negativnoj reakciji građana K.D., gdje živi rodbina i prijatelji oštećenog, ali i žitelja B.L. u kojoj je ovaj događaj imao veliki odjek zbog omladine koja se u to doba dana slobodno kreće i izlazi u grad, što je bio razlog da je ovaj događaj visoko medijski propraćen, koji bi se zbog ovakvog ponašanja optuženog i kratkog vremena od izvršenja krivičnog djela očekivano osjećali uznemirenim ako bi se on našao na slobodi i da to jesu vanredne okolnosti zbog kojih bi njegovo puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanju javnog reda. Ovim su, pored visine kazne koja se može izreći za ovo krivično djelo, ispunjeni uslovi za produženje pritvora na osnovu člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS. Utvrđujući da je mjera pritvora neophodna, a što prihvata i ovaj sud, pobijano rješenje je na taj način dalo i razloge zašto se mjerama zabrane ne može postići ista svrha. O svemu navedenom prvostepeni sud je dao jasne i određene razloge koje kao takve prihvata i ovaj sud i na njih upućuje i žalioca.

S obzirom da prvostepeni sud nije počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka prilikom utvrđivanja i ocjene odlučnih činjenica, kao što žalba tvrdi, valjalo je primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS žalbu branioca optuženog odbiti kao neosnovanu."



(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 023510 18 Kž od 26.11.2018. godine)


https://www.bosna-forum.eu/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum