Vaš pravni kompas 

  • Prijeldog za obnovu postupka

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1677  by Afrodita
 
Zdravo,

Zanime me kako postupiti sa prijedlogom za obnovu postupka, kad je isti istovremeno izjavljen sa žalbom. Naime, rješenje za koje je podnesen prijedlog za obnovu postupka na posredan način dostavljano je stranci u toku 2010 godine, isto je rješenje postalo pravosnažno i reviziriano od strane drugostepenog organa u toku 2010. godine. U januaru 2022. godine podnesen je prijedlog za obnovu postupka pozivajući se na član 246. stav 1. tačka 9. ZUP-a, u vezi sa članom 249. stav 1. tačka 5. ZUP-a, odnosno navodeći razloge da je rješnje uručeno lično stranci tek 10 dana prije ulaganja prijedloga, te da stranka do tad nije bila upoznata sa rješenjem. Istovremeno uložena je i žalba na isto rješenje.
Zanima me kako u konkretnom slučaju postupiti sa prijedlogom za obnovu postupka, da li donijeti rješenje o odbacivanju prijedloga kao neblagovremenog i prije konačnog rješavanja po žalbi ili čekati da se riješi postupak po žalbi.
Da li član 246. stav 1. tačka 9. ZUP-a podrazumjeva i situacije kada rješenje nije dostavljeno stranci imajući u vidu da ukoliko se dokaže da je pogrešno dostavljeno rješenje da stranka može uložiti žalbu i ostvariti zahtjeve i okviru postupka po žalbi?

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum