Vaš pravni kompas 

  • Prijava kandidature na kandidatskim listama

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #782  by AntunHun
 
Prijava kandidature na kandidatskim listama


Prijava kandidature kandidata za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, (kao i prijava svakog kandidata na nekoj kandidatskoj listi), mora, izmedju ostalog, biti potpisana od predsjednika političke stranke, odnosno predsjednika političkih stranaka u koaliciji, pa se u protivnom slučaju prijava kandidature odbacuje kao podnesena od neovlaštene osobe.

Iz obrazloženja:


Apelaciono upravno vijeće nalazi da je pobijana odluka Centralne izborne komisije BiH pravilna i zakonita, jer se zasniva na pravilno i potpuno utvrdjenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava. Naime, navodi podnositelja žalbe koji se odnose na legalno zastupanje Socijaldemokratske unije BiH su neosnovani iz razloga što nadležnost Centralne izborne komisije BiH nije utvrdjivanje legalnosti ili ispravnosti skupova organa političkih stranaka i odluka sa tih skupova, jer je to nadležnost suda u postupku registracije političke stranke. Upis u registar suda, odnosno podatak upisan u registar suda, smatra se tačnim po načelu pravne sigurnosti.

Odredbom člana 4.19 stav (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07),
propisano je da kandidatska lista sadrži ime i prezime svakog kandidata na listi, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta, izjašnjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili grupi ostalih, broj važeće lične karte i mjesto njenog izdavanja, potpis predsjednika političke stranke, odnosno predsjednika političkih stranaka u koaliciji. Uz prijedlog liste dostavlja se izjašnjenje svakog od kandidata na listi o prihvatanju kandidature. Izjašnjenje mora biti ovjereno na način propisan zakonom.

Shodno izloženom i činjenici da je za zastupanje Socijaldemokratske unije BiH kod Centralne izborne komisije BiH jedino ovlašteno lice Sejfudin Tokić, Centralna izborna komisija BiH je prijavu kandidature, odnosno kandidatski obrazac kandidata Socijaldemokratske unije BiH Dragičević Slavka, potpisan od prof. dr. Ive Komšića, odbacila kao podnijet od neovlaštene osobe.

Isto tako, odredbom člana 14. stav (4) Upustva o rokovima i aktivnostima u postupku provodjenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske („Službeni glasnik BiH„ broj 77/07), propisano je da usmenu i pismenu komunikaciju s političkim subjektima Centralna izborna komisija BiH obavlja isključivo preko lica ovlaštenih za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom BiH navedenih u prijavi za učešće na izborima ili sjedišta glavnog organa političkog subjekta.

Stoga apelaciono upravno vijeće nalazi da je pobijana odluka CIK-a BiH pravilna i zakonita, a žalba neosnovana, pa ju je odbilo primjenom člana 81. stav 1., druga rečenica, Zakona o upravnim sporovima BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 19/02).

(Rješenje Apelacionog upravnog vijeća Suda BiH broj Iž- 37/07
od 12. 11. 2007. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum