Vaš pravni kompas 

  • Pretres pred drugostepenim sudom

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1377  by sudija
 
PRETRES PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM
Zakon o krivičnom postupku

član 323

Pred drugostepenim sudom se ne drži glavni pretres već se drži pretres koji predstavlja fazu žalbenog postupka, a koja se vodi po pravilima glavnog pretresa.

Obrazloženje:

"Žalba polazi od tvrdnje da pobijana presuda, kao ni drugostepeno rješenje, ne sadrže razloge iz kojih bi se moglo zaključita zašto je prvostepena presuda ukinuta.

Ovakva tvrdnja je neosnovana jer je u rješenju drugostepenog suda sasvim jasno navedeno da se prvostepena presuda ukida zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Ovo je sasvim određeno izneseno i u obrazloženju pobijane presude, kada sud vrši ocjenu prihvaćenih dokaza i na njima zasniva svoju odluku. Prema tome pobijana presuda sadrži razloge o odlučnim činjenicama.

Prigovor da drugostepeni sud nije održao glavni pretres, već je samo prihvatio ranije izvedene dokaze, na osnovu kojih nije utvrdio ništa novo, već je samo drugačije cijenio ranije dokaze, ne može da dovede u sumnju pravilnost njegovog postupanja. Pogrešno žalba smatra da je drugostepeni sud trebao održata glavni preteres. Pred drugostepenim sudom se ne drži glavni pretres već, shodno odredbi člana 323 ZKP-a, preteres pred drugostepenim sudom. Ovo je bitna razlika, jer je taj pretres faza žalbenog postupka, istina koja se vodi po pravilima glavnog preteresa. Nadalje iz ovoga proizilazi i pravilnost postupka tog suda da prihvati ranije izvedene dokaze bez ponovnog saslušavanja ranije saslušanih svjedoka. Na to stranke ni branilac nisu imali primjedbi, pa suprotna tvrdnja koju žalba iznosi je u svemu pogrešna."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 118-0-Kžž-09-000 014 od 14.5.2009. godine)

https://epravo.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum