Vaš pravni kompas 

  • Pretpostavka nevinosti

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1273  by comodore
 
Pretpostavka nevinosti
7.
Član 3. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POSTOJI POVREDA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI OPTUŽENOG KADA SUD SVOJ ZAKLJUČAK DA JE OPTUŽENI U VRIJEME UČINJENJA DJELA BIO PRIPADNIK ODREĐENIH ORUŽANIH SNAGA ZASNIVA NA NJEGOVOJ ŽIVOTNOJ DOBI U VRIJEME ORUŽANOG SUKOBA I PRETPOSTAVCI DA JE USLIJED TOGA PODLIJEGAO OPĆOJ JAVNOJ MOBILIZACIJI TE DA ODBRANA NIJE PREDOČILA DOKAZE KOJI BI UKAZIVALI NA SUPROTNO.

Iz obrazloženja:

„Imajući u vidu razloge iz obrazloženja pobijane presude za zaključak da je optuženi kao pripadnik Vojske Republike Srpske učinio krivično djelo iz izreke te presude, neophodno je ukazati na odredbu člana 3. stav 1. ZKP FBiH, koja propisuje da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja. Pretpostavka nevinosti ne odnosi se samo na krivnju već i na sve druge elemente koji stoje u međusobnoj vezi sa krivičnim djelom, u konkretnom slučaju sa krivičnim djelom iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ, a što se odnosi i na to da li je optuženi u vrijeme učinjenja djela za koje se tereti bio pripadnik Vojske Republike Srpske. Ovo dalje znači da optuženi nije dužan da se brani i da dokazuje svoju nevinost, mada ima pravo da se brani, a da teret dokazivanja leži na tužitelju.

Dakle, u situaciji kada je prvostepeni sud zaključak da je optuženi u konkretnom slučaju kao pripadnik Vojske Republike Srpske učinio krivičnopravne radnje iz izreke pobijane presude, utemeljio na njegovoj životnoj dobi i pretpostavci da je s obzirom na to podlijegao kao vojni obveznik općoj javnoj mobilizaciji, te da obrana nije predočila dokaze koji bi ukazivali suprotno, onda se i po ocjeni ovog suda, taj zaključak zasniva na povredi pretpostavke nevinosti optuženog i onome što proizilazi iz te pretpostavke - da je teret dokazivanja na tužitelju. Time se osnovano žalbom branitelja, a posredno i žalbom optuženog ukazuje da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) ZKP FBiH.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 09 0 K 022246 16 Kž 3 od 17.10.2016. godine)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum