Vaš pravni kompas 

  • Prekluzivni rok je cinjenicno pitanje

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1075  by sudija
 
Član 117. Zakona o obligacionim odnosima

DA LI JE PREKLUZIVNI ROK ISTEKAO I OD KADA JE POČEO TEĆI, NIJE PRAVNO VEĆ ČINJENIČNO PITANJE, A O NJEMU JE SUD DUŽAN VODITI RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.Iz obrazloženja:

Nisu sudovi nižeg stupnja pogrešno primjenili materijalno pravo, kada su nakon utvrĊenja da je protekao subjektivni rok za pobijanje izvansudskog poravnanja iz članka 117. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, odbili u tome smislu postavljeni tužbeni zahtjev. Radi se o prekluzivnom roku čijim protekom se gubi pravo na pobijanje rušljivog pravnog posla, pri čemu nije od značaja činjenica kada je tužitelj podnio tužbu ako u njoj nije postavio i zahtjev za poništenje, već kada je u toku pokrenute parnice, postavio takav tužbeni zahtjev, budući je u odnosu na taj tužbeni zahtjev tek tada pokrenut parnični postupak pa do prekluzije ne dolazi samo ako prekluzivni rok nije istekao do postavljanja tužbenog zahtjeva.

Da li je prekluzivni rok istekao i od kada je počeo teći, nije pravno već činjenično pitanje, pa je za činjenična rješenja ovog pitanja, onako kako su ga rješili sudovi nižeg stupnja, vezan ovaj kao revizijski sud, a revizija i ne tvrdi da su načinom na koji su ovo bitno pitanje rješili ti sudovi, učinili bitnu povredu postupka u bilo kojoj formi koja bi sa njima bila povezana.

Nakon što je pravilno odbijen tužbeni zahtjev za poništenje spornog poravnanja, pravilno je odbijen i drugi tužbeni zahtjev za isplatu kao preuranjen, jer su sudovi našli da još nisu ostvareni uvjeti iz poravnanja za dospjelost tužiteljeve tražbine, pa u ovome dijelu nižestupanjske presude neće moći ostvariti procesno pravne posljedice presuĊene stvari, te će tužitelj, nakon što budu ostvareni ugovoreni uvjeti, moći podići tužbu za ostvarenje ovoga tužbenog zahtjeva.

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Rev-250/02 od 8.6.2004. god.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum