Vaš pravni kompas 

  • Pravo umjesaca na troskove parnicnog postupka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #719  by law
 
PRAVO UMJEŠAČA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA
Zakon o parničnom postupku

čl. 369 i 386

Kako umješač nije stranka u postupku, on ne može troškove parničnog postupka naplatiti od stranke suprotne onoj na čijoj strani se umješao.

Obrazloženje:

"Revizija tuženog je osnovana i u dijelu kojim se osporava odluka drugostepenog suda kojom je preinačio prvostepeno rješenje od 06.11.2017. godine i obavezao tuženog da umješaču, na ime troškova parničnog postupka, isplati iznos od 28.891,78 KM.

Umješač nije stranka u postupku. On se pridružuje stranci ukoliko ima pravni interes da u parnici uspije stranka kojoj se pridružio (član 369. stav 1. ZPP). Usput rečeno, u konkretnom slučaju umješač uopšte nije objasnio, pa time ni dokazao, da ima opravdan pravni interes za mješanje u ovu parnicu, na strani tužitelja, niti se takva opravdanost vidi iz stanja spisa. Njegovom mješanju tuženi se izričito protivio, što će reći da nije radnjama i djelovanjem tuženog bio primoran da učestvuje u ovom postupku.

Umješaču se odlukom iz postupka u koji se umješao ne može ništa dosuditi, niti se na bilo šta može obavezati, uključujući i troškove parničnog postupka, bez obzira što je ovlašten da u postupku stavlja prijedloge, preduzima sve ostale parnične radnje u rokovima u kojima bi te radnje mogla da preduzme stranka kojoj se pridružio, te podnese vanredni pravni lijek ako stupi u parnicu do pravosnažnosti odluke o tužbenom zahtjevu.

Troškovi parničnog postupka nadoknađuju se stranci prema uspjehu u parnici, shodno odredbi člana 386. ZPP. Odredbama člana 369. do 371. ZPP, koje govore o učešću trećih lica (umješača) u parnici, kao ni odredbama člana 383. do 405. istog zakona, koje regulišu troškove postupka, nije propisano da umješač može troškove parničnog postupka naplatiti od stranke suprotne onoj na čijoj strani se umješao, slijedom čega je pobijanu presudu, u dijelu kojim se bavi troškovima umješača, valjalo preinačiti, kao u izreci, na osnovu odredbe člana 250. stav 1. ZPP."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ps 102372 18 Rev od 11.12.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum