Vaš pravni kompas 

  • Pravo na naknadu za putne troskove

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1497  by sudija
 
PRAVO NA NAKNADU ZA PUTNE TROŠKOVE
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

član 13

Sudijama i tužiocima u Republici Srpskoj pripada pravo na naknadu za putne troškove do posla i nazad.

Obrazloženje:

"Nije sporno da tužilac ima prijavljeno stalno mjesto prebivališta u D., da na posao putuje svakodnevno iz D. u T.i obrnuto, da mu u periodu od 01.07.2016. godine pa do zaključenja glavne rasprave 31.08.2017. godine nisu isplaćivani putni troškovi, koji se odnose na prevoz od mjesta prebivališta do mjesta rada, da je na osnovu potvrde B D. J. od 19.10.2016. godine utvrđeno da cijena prevoza u javnom saobraćaju na relaciji D.-T. iznosi 4,50 KM, odnosno 9,00 KM u oba pravca i da mu prema odredbi člana 13. Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/14, 60/15) pripada pravo na naknadu za putne troškove.

Tužiocu su ovi troškovi pravilno dosuđeni za svaki radni dan u periodu od 01.07.2016. godine pa do 31.08.2017. godine kao dana zaključenja glavne rasprave i iznose po 9,00 KM, što predstavlja cijenu karte u javnom saobraćaju na relaciji D.-T.i nazad, sa zakonskom zateznom kamatom, jer je ta činidba dospjela do dana presuđenja."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 85 0 Rs 060978 18 Rev od 19.4.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum