Vaš pravni kompas 

  • PRAVO GRAĐENJA U FUNKCIJI STVARANJA POVOLJNOG POSLOVNOG AMBIJENTA U BiH

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1352  by matrix
 
PRAVO GRAĐENJA U FUNKCIJI STVARANJA POVOLJNOG POSLOVNOG AMBIJENTA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOOPERACIJA JAVNIH I PRIVATNIH PARTNERA

Izvor: Časopis „Pravna Misao“
Autor: Doc. dr. sci. Albin Muslić

Sažetak


Primjena određenog pravnog instituta, iako ima dobru pravnu osnovu, često zna ovisiti o brojnim parametrima koje zakonodavac nije mogao predvidjeti prilikom donošenja pravnog propisa. Jedna od takvih situacija je i pravo građenja, kao relativno novi institut stvarnog prava, koji nudi cijeli niz mogućnosti, prvenstveno u kontekstu iskorištavanja nekretnina u vlasništvu subjekata javnog prava, pod uvjetom njegovog adekvatnog razumijevanja.
Međutim, primjena ovog instituta u Bosni i Hercegovini je još uvijek u sferi praktičnog incidenta, a da pri tom postoji izražena potreba da se tržišno mobiliziraju i iskoriste nekretnine u vlasništvu subjekata javnog prava. U radu se konstatuje postojanje potrebe pronalaska optimalnog modela kooperacije javnih i privatnih partnera, gdje se pravo građenja pojavljuje kao osnovna poveznica.
Predmetni rad ima za cilj da analizira uzroke takvog stanja, sa jedne, ali i da ponudi koncept koji bi omogućio implementaciju prava građenja u Bosni i Hercegovini, naročito iz razloga brojnih prednosti koje ovaj institut stvarnog prava ima.


Ključne riječi

Pravo građenja, naknada za pravo građenja, javno-privatno-partnerstvo,
superficies solo cedit.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum