Vaš pravni kompas 

  • Pravne posljedice odluke Ustvnog suda o neoustavnosti zakona

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #437  by admin
 
PRAVNE POSLJEDICE ODLUKE USTAVNOG SUDA O NEUSTAVANOSTI I NEZAKONITOSTI PROPISA

Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

čl. 40 i 41

Odluke ustavnih sudova djeluju, po pravilu, od momenta objavljivanja (ex nunc), međutim, pošto su zakon ili drugi propis za koji Ustavni sud ocjeni da je neustavan i nezakonit već proizveli određene pravne posljedice, pribjegava se kompromisnom rješenju pa, s obzirom na težinu nezakonitosti i neustavnosti i s obzirom na štetne posljedice koje je takav propis proizveo, Ustavni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o retroaktivnom važenju svoje odluke.

Obrazloženje:

"S tim u vezi, valja reći da je odredbom člana 40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom F BiH propisano da sa usvojeni i predloženi zakon ili drugi propis organa federalne, kantonalne i općinske vlasti, za koji Ustavni sud utvrdi da nije u skladu sa Ustavom, neće se primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno predloženi zakon ili drugi propis neće stupiti na snagu.

Stavom drugim navedene zakonske odredbe određeno je da će se zakon ili drugi propis iz stava 1. ovog člana primjenjivati odnosno stupiti na snagu od dana određenog u tom propisu ukoliko se izmjeni na način koji propiše Ustavni sud, dok je stavom trećim propisano da Ustavni sud može, uzimajući u obzir sve okolnosti koje su od interesa za zaštitu ustavnosti, a naročito posljedice koje utvrđeni nesklad prizvodi, odnose koji su uspostavljeni na osnovu takvog zakona ili drugog propisa, kao i interes pravne sigurnosti, utvrditi prijelazna riješenja koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u Službenim novinama Federacije BiH o utvrđenoj neskladnosti zakona ili drugih propisa sa Ustavom i o prijelaznim rješenjima.

Odredbom člana 41. istog Zakona propisano je da od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u Službenim novinama F BiH, kojom je utvrđeno da zakon ili drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti, koji je stupio na snagu, nije u saglasnosti sa Ustavom, neće se primjenjivati ni propis donesen za njegovo provođenje.

Primjenjeno na konkretan slučaj, odluke ustavnih sudova djeluju, po pravilu, od momenta objavljivanja (ex nunc).

Međutim, pošto su zakon ili drugi propis za koji Ustavni sud ocjeni da je neustavan i nezakonit već prozveli određene pravne posljedice (kao što je slučaj i u konkretnom predmetu) postavlja se pitanje da li će se dozvoliti zadržavanje takvih posljedica.

U takvom slučaju pribjegava se kompromisnom rješenju pa s obzirom na težinu nezakonitosti i neustavnosti i s obzirom na štetne posljedice koje je takav propis proizveo, Ustavni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o retroaktivnom važenju svoje odluke, pa bi u takvom slučaju odluka Ustavnog suda djelovala povratno (ex tunc), odnosno od momenta stupanja na snagu osporenog propisa. Odredbe Zakona o postupku pred Ustavnim sudom F BiH za konkretan slučaj ne propisuju analognu primjenu odredaba o ponavljanju parničnog postupka."

U predmetnom slučaju presudom Ustavnog suda F BiH nije utvrđeno njeno retroaktivno važenje, pa kako je presuda Ustavnog suda donesena nakon donošenja odluka nižestepenih sudova, to je prijedlog tuženog za ponavljanje postupka, po mišljenju ovog suda, neosnovan bez obzira što su nižestepene presue zasnovane i na spornom Granskom kolektivnom ugovoru. Primjena spornog Granskog kolektivnog ugovora od strane nižestepenih sudova u konkretnoj parnici imala je za posljedicu pogrešnu primjenu materijalnog prava, koja nije zakonski razlog za ponavljanje postupka."

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, Rev 36672/2011 od 10.3.2014. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum