Vaš pravni kompas 

  • Pravna posljedica nedolaska uredno poznavnog optuzenog na glavni pretres

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #888  by comodore
 
PRAVNA POSLjEDICA NEDOLASKA UREDNO POZVANOG OPTUŽENOG NA GLAVNI PRETRES
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 261 st. 1 i 2

Određuje se pritvor optuženom koji je uredno pozvan na glavni pretres i koji je prethodno upozoren na obavezu dolaska na glavni pretres, a ne pristupi na isti i svoj izostanak ne opravda.

Obrazloženje:

"Pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, se ne može osporiti argumentima iz obrazloženja žalbe. Naime, prema pravilnom utvrđenju pobijanog rješenja, optuženi I.J., iako uredno obavješen, nije došao na glavni pretres dana 27.3.2019. godine, a svoj izostanak nije opravdao, nakon čega je sud naredio prinudno dovođenje optuženog za dan 16.4.2019. godine, kada je određen nastavak glavnog pretresa. Prinudno dovođenje optuženog nije uspjelo, kako to proizilazi iz službene zabilješke Sudske policije R. S. broj... od 16.4.2019. godine, kojim putem su obavijestili sud da optuženog nisu zatekli u stanu, na adresi prebivališta i da zbog navedenog nisu mogli izvršiti naredbu za prinudno dovođenje optuženog na glavni pretres za dan 16.4.2019. godine.

Imajući u vidu navedeno, pravilno prvostepeni sud izvodi zaključak i daje valjane razloge u pobijanom rješenju da optuženi, koji je uredno pozvan na glavni pretres nije opravdao svoj izostanak, da je prethodno upozoren na obavezu dolaska na glavni pretres, pa kako i pored upozorenja nije pristupio na isti, da se ne zna gdje se trenutno nalazi, očigledno je da izbjegava da dođe na glavni pretres, a prinudno dovođenje nije uspjelo.

Time su, po ocjeni ovog suda, ispunjeni uslovi iz člana 261. stav 2. u vezi sa stavom 1. ZKP RS, da se optuženom odredi pritvor, koji po tom rješenju, u smislu stava 4. citirane zakonske odredbe, ako ne bude ranije ukinut, može trajati do objavljivanja presude, a najduže 30 dana.

Radi toga su bez osnova argumenti iz žalbe, kojima branilac, bez konkretnih dokaza iznosi tvrdnje o razlozima nedolaska optuženog na glavni pretres i time osporava valjanost razloga datih u pobijanom rješenju.

Na osnovu navedenog, a primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 020757 19 Kž od 16.5.2019. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum