Vaš pravni kompas 

  • Pravicna naknada nematerijalne stete ostecenom

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #704  by law
 
PRAVIČNA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE OŠTEĆENOM
Zakon o obligacionim odnosima

član 200

Oblik otklanjanja štetnih posljedica je pravična naknada nematerijalne štete koja se sastoji u isplati sume novca kao satisfakcije za pretrpljenu štetu, i to da bi se kod oštećenog uspostavila psihička ravnoteža zbog trpljenja fizičkih bolova i straha.

Obrazloženje:

"Nesumnjivo je da ubistvo troje članova porodice A. i teško povrjeđivanje tužitelja M. A. od strane drugotuženog predstavlja brutalan čin za koji je u krivičnom postupku oglašen krivim zbog počinjenog krivičnog djela ubistva iz vjerskih i nacionalnih pobuda iz člana 171 st.2 tč.4 KZ FBiH i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 35 godina. U smislu člana 12 st.3 ZPP-a osuđujuća krivična presuda predstavlja apsolutan dokaz o njegovoj građanskoj odgovornosti, pa je stoga drugotuženi M. T. u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima dužan naknaditi štetu tužiteljima u smislu odredbi člana 154 stav 1. i člana 155. ZOO.

Po mišljenju ovoga suda pravilno je prvostepeni sud dosudio visinu naknade nematerijalne štete tužiteljima na ime duševnih bolova zbog gubitka bliskog srodnika i to M. A. od 26.000,00 KM,, R. A. iznos od 40.000,00 KM, te A. I., Š. A., M. A1, L. K., I. M., A. S. i Lj. K., iznos od po 12.000,00 KM u skladu sa odredbama člana 201 ZOO.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka dr. M. A.2, utvrđeno je da kod tužitelja M. A. postoji gubitak desnog oka i vida, gubitak vida na lijevo oko 50 %, redukcija mišićne mase lijeve ruke do ukupnog opsega u odnosu na desnu ruku do 3 cm sa očuvanom motorikom odnosno podjednakom snagom šake obje ruke uz prisutnu manju ankilozu lijevog lakatnog zgloba, koje su povrede uzrokovale trajnu posljedicu umanjenje životne aktivnosti tužitelja za 75%. Po ovom osnovu tužitelju je od strane prvostepenog suda određena naknada od 40.000,00 KM, za pretrpljene fizičke bolove i strah u iznosu od po 3.600,00 KM cijeneći da je za period ležanja u bolnici i bolničkog liječenja trpio bolove jakog intenziteta u trajanju od mjesec dana, bolove srednjeg intenziteta mjesec dana i bolove slabog intenziteta mjesec dana, kao i da je u granicama istog vremenskog perioda trpio i strah jakog, srednjeg i slabog intenziteta

Pravična naknada nematerijalne štete, kao oblik otklanjanja štetnih posljedica, sastoji se u isplati sume novca kao satisfakcije za pretrpljenu nematerijalnu štetu, da bi se kod oštećenog uspostavila psihička ravnoteža, zbog trpljenja. Prilikom odlučivanja o zahtjevu za ovaj vid naknade štete, a postupajući u smislu člana 200 ZOO sud je vodio računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kome ta naknada služi, kao i o tome da se time ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. Stoga po mišljenju ovoga suda pravilno je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo dosudivši tužitelju M. A. navedene iznose koji u konkretnom slučaju predstavljaju pravičnu naknadu."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 56 0 P 019968 11 Gž od 7.6.2012. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum