Vaš pravni kompas 

  • Prava potrošača kod ugovora zaključenih van poslovnih prostorija trgovca

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1553  by comodore
 
Prava potrošača kod ugovora zaključenih van poslovnih prostorija trgovca

Glava IX. Zakona o zaštiti potrošača donosi iznimno bitan institut i instrument zaštite potrošača kojim se oni štite prilikom sklapanja ugovora van poslovnih prostorija trgovca i to:

1) u tijeku poslovnog puta trgovca van njegovih poslovnih prostorija;

2) u tijeku posjete trgovca kući potrošača ili njegovom radnom mjestu, ali ne na zahtjev potrošača;

3) kao rezultat neočekivanog pristupa trgovca potrošaču u sredstvima javnog prijevoza ili na bilo kom drugom javnom mjestu.

Kao najznačajnije i najčešće moduse sklapanja ugovora na ovaj način možemo navesti razne prezentacije te sklapanje ugovora na promotivnim štandovima na javnim mjestima (na ulici i u trgovačkim centrima).

Značajno ovlaštenje koje se u ovim slučajevima daje potrošaču (pravo na raskid ugovora ili popularnije pravo na predomišljanje) odraz su potrebe dodatne zaštite potrošača u eri potrošačkog društva i agresivnog marketinga. Naime, najčešće se radi o situacijama u kojima je potrošač „zaskočen“ od strane trgovca te stručnim i sofisticiranim metodama nagovaranja (koje se u današnje vrijeme i znanstveno usavršavaju na fakultetima!) prinuđen da sklopi ugovor, jer u tom trenutku sve upućuje na to da je to u njegovom najboljem interesu.

Međutim, kada se udalji od te situacije i bez utjecaja (trgovca) razmisli o svemu i shvati da takav ugovor njemu ne odgovara, te da ga u konačnici nije ni htio sklopiti, ima pravo, bez dodatnih objašnjenja, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora poslati pisanu Obavijest trgovcu da ne prihvaća posljedice zaključenog ugovora (Obavijest o raskidu ugovora čl. 41 st.1 ZZP). Potrošač nije obvezan navesti bilo koji razlog za raskid ugovora niti platiti bilo kakve troškove ili naknadu u vezi s tim. Potrošač je jedino obvezan platiti troškove vraćanja proizvoda. (čl. 41 st.2).

Dostavljanje gore navedene Obavijesti o raskidu ima za posljedicu oslobađanje potrošača od bilo koje obveze iz zaključenog ugovora, osim obveze vraćanja proizvoda koji mu je isporučen.

Kada potrošač iskoristi to svoje pravo, trgovac je dužan izvršiti vraćanje novca uplaćenog za proizvod bez odgađanja u roku od 15 dana od dana kad je primio Obavijest o raskidu (čl. 41 st. 5). Ova odredba Zakona o zaštita potrošača ukazuje na važnost uredne dostave Obavijesti o raskidu trgovcu kao i na važnost obveze trgovca iz čl. 40 st.1 koja mu nalaže da o ovom značajnom pravnom instrumentu (pravu na raskid ugovora) pisano informira potrošača.

Kako su pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, pravo na informiranost te pravo da bude saslušan i zastupan osnovna prava potrošača, koja u širem smislu korenspondiraju s osnovnim ljudskim pravima, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH i na ovaj način informira i educira potrošače osnažujući i potičući ih da ostvaruju svoja zakonom zajamčena prava. Dodatnim apostrofiranjem ovog klasičnog potrošačkog instrumenta -potrošačkog ovlaštenja na predomišljanje- poboljšava se njegova vidljivost u javnosti koja se istovremeno i potiče na njegovu uporabu.

U nastavku prilažemo primjer Obavijesti o raskidu ugovora zaključenog van poslovnih prostorija trgovca kojim i izravno omogućujemo potrošaču da ostvari svoja prava, te anticipiramo potencijalne postupke (i povezano s tim troškove) pred nadležnim državnim tijelima.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum