Vaš pravni kompas 

  • Povreda prava na odbranu

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1282  by matrix
 
Povreda prava na odbranu
15.
Član 312. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRAVO OPTUŽENOG NA ODBRANU PODRAZUMIJEVA PRAVO BRANITELJA DA ISTIČE PRIGOVORE TOKOM DOKAZNOG POSTUPKA NA GLAVNOM PRETRESU.

Iz obrazloženja:

„Naime, iz zapisnika sa glavnog pretresa održanog pred prvostepenim sudom dana 11.03.2015. godine proizlazi da je prilikom ispitivanja svjedoka optužbe R.G., braniteljica optuženog stavila prigovor na način njegovog ispitivanja od strane tužitelja, ukazujući pri tome da se pitanja svjedoku trebaju kretati u okviru optužnice. Nakon što je braniteljica istakla navedeni prigovor, sud je zabranio obrani da ubuduće u toku postupka ulaže prigovore uz dato obrazloženje da prigovori nisu propisani u odredbama ZKP FBiH. Također je tada braniteljica upozorena da prigovore može stavljati u završnoj riječi ili u žalbi, ukoliko ne bude zadovoljna odlukom koju će sud donijeti.

Ovakvo postupanje prvostepenog suda suprotno je odredbi člana 64. stav 1. ZKP FBiH koja propisuje da branitelj mora, zastupajući osumnjičenog, odnosno optuženog, preduzimati sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist osumnjičenog, odnosno optuženog, kao i zaštite njihovih prava, dok je članom 278. stav 1. istog zakona propisano da će sudija, odnosno predsjednik vijeća zabraniti pitanje i odgovor na pitanje koje je već postavljeno - ako je to pitanje po njegovoj ocjeni nedopušteno ili nevažno za predmet.

Dakle, iz navedenih odredbi ZKP FBiH, na koje su se braniteljice pozvale u žalbi, ne proizilazi da sud može zabraniti obrani isticanje prigovora u odgovarajućoj fazi postupka na glavnom pretresu, a posebno ne u toku cijelog postupka, kako je to prvostepeni sud odlučio, na šta su pravilno braniteljice u žalbi ukazale. Takvim postupanjem, i po ocjeni ovog suda, prvostepeni sud je povrijedio pravo optuženog na obranu i time učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) ZKP FBiH.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 07 0 K 011607 16 Kž od 16.11.2016. godine)https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum