Vaš pravni kompas 

  • Povezanost u radnjama izvrsenja optuzenih kao osnov za vodjenje jedinstvenog krivicnog postupka

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #611  by comodore
 
Povezanost u radnjama izvršenja optuženih kao osnov za vođenje jedinstvenog krivičnog postupka – član 23. ZKP BiH

U slučaju kada se jedan optuženi (ili više njih) tereti da je počinio krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, a drugi optuženi za krivično djelo iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko postoji poveznost u radnjama izvršenja optuženih, potrebno je provesti jedinstven postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Iz obrazloženja:
Naime, analizom potvrđene optužnice može se zaključiti da iako se optuženom Đ. na teret stavlja krivično djelo Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. KZ FBiH, njegove radnje su u tijesnoj vezi sa radnjama koje se stavljaju na teret optuženima koji se terete za krivično djelo Ometanje rada pravosuđa iz člana 272. stav 2. KZ BiH koje je kao takvo isključivo propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Dakle, iako se radi o krivičnim djelima koja su propisana različitim zakonima, po ocjeni ovog vijeća postoji očigledna povezanost između radnji M.Đ., te radnji izvršenja optuženih H.Z. i E.M., jer se iste radnje međusobno nadovezuju. Drugim riječima, kod ovakvog stanja stvari gdje se radnje optuženog Đ. međusobno nadovezuju na radnje optuženih Z. i M., tj. optuženi Đ., iako nije bio upoznat sa motivima optuženih u smislu ometanja krivičnog postupka koji se vodi, njegove radnje su prema potvrđenoj optužnici doprinosile radnjama izvršenja preostale dvojice optuženih usljed čega se njihove radnje ne mogu posmatrati odvojeno, odnosno isti se nalaze u procesnoj zajednici usljed čega je sasvim opravdano vođenje jedinstvenog krivičnog postupka.
Stoga, po ocjeni ovog vijeća, odbrana optuženog Đ. pravilno ukazuje da u konkretnom slučaju nisu nastupile bilo kakve nove činjenice i okolnosti (npr. razdvajanje postupka u odnosu na optuženog Đ.), a koje bi opravdale donesenu odluku prvostepenog suda.
U ovakvom stanju stvari, gdje postoji povezanost radnji izvršenja optuženih, sasvim je opravdano vođenje krivičnog postupka pred Sudom BiH, gdje će se provesti jedinstven postupak i na taj način ostvariti načela efikasnosti i ekonomičnosti krivičnog postupka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 K 024035 17 Kž od
30.05.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum