Vaš pravni kompas 

  • Ponavljanje krivicnog djela

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #308  by admin
 
Ponavljanje krivicnog djela


Redovni sudovi su dovoljno jasno obrazlozili razloge iz kojih proizlazi da u konkretnom slucaju postoji iteracijska opasnost.


Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3217/16 od 15. septembra 2016. godine


Iz obrazloženja drugostepenog suda:

„Takođe, drugostepeni sud nalazi da je od strane prvostepenog suda ispravno utvrđen i materijalni razlog za produženje pritvora iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH jer se uvidom u do sada prikupljenu dokaznu građu u toku istrage konstatuje da su navedeni osumnjičeni se bavili neovlašteno prometom opojnih droga u dužem vremenskom periodu od 07. 12. 2015. godine do 15. 06. 2016. godine, višekratnim radnjama bilo da su istu kupovali od drugih lica ili isto prodavali između sebe i drugim licima i da je ova aktivnost navedenih osumnjičenih presječena kriminalističko - operativnom akcijom MUP-a Ze-Do kantona iz čega proizlazi nesumnjiv zaključak da bi navedeni osumnjičeni nastavili sa kontinuiranim vršenjem predmetnog krivičnog djela, da nije bilo navedene intervencije MUP-a Ze-Do kantona, a što po ocjeni ovoga suda, predstavlja naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi navedeni osumnjičeni ponovili krivično djelo ukoliko bi se nalazili na slobodi, koji zaključak proizlazi iz dugotrajnog protuzakonitog ponašanja navedenih osumnjičenih koje se ogleda u kontinuiranom vršenju predmetnog krivičnog djela u dužem vremenskom periodu, čime je i po ocjeni ovog suda ispunjen i materijalni uslov za produženje pritvora iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH navedenim osumnjičenim.”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Ustavni sud smatra da su redovni sudovi, nasuprot apelacionim navodima, dovoljno jasno obrazložili razloge zbog kojih proizlazi da postoji iteracijska opasnost u konkretnom slučaju. U kontekstu navedenog, Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi ovaj pritvorski osnov razmatrali za sve osumnjičene u kontekstu postojanja osnovane sumnje da su zajednički, dakle kao saučinitelji, kako proizlazi iz osporenih rješenja, kontinuirano i u dužem vremenskom periodu činili produženo krivično
108

109
djelo koje im je stavljeno na teret i da postoji njihova međusobna povezanost, čime su opravdali strah da bi puštanjem iz pritvora apelantica mogla počiniti isto krivično djelo za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Ustavni sud smatra da su prilikom razmatranja ovog pritvorskog razloga redovni sudovi dali dovoljno jasna obrazloženja koja se u okolnostima konkretnog slučaja ne čine proizvoljnim, te smatra da okolnosti konkretnog slučaja upućuju na postojanje važnog i značajnog općeg interesa koji preteže nad načelom poštivanja prava na slobodu pojedinca.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum