Vaš pravni kompas 

  • Pokretanje biznisa u Kantonu Sarajevo

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #157  by legalis
 
Pokretanje biznisa u Kantonu Sarajevo
Izvor: Privredna komora Kantona Sarajevo

Ovaj Vodič je namijenjen budućim investitorima i poduzetnicima, koji planiraju da pokrenu vlastiti biznis na području Kantona Sarajevo.

U Vodiču su predstavljene informacije o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, kao i obrta i srodnih djelatnosti, uz pregled neophodnih koraka u postupku osnivanja, u kojima su detaljno navedeni potrebni dokumenti za svaku od procedura, spisak institucija, kao i procjena troškova osnivanja.

Također, obuhvaćen je i pregled relevantnih informacija iz zakona, kojima su
ove oblasti regulisane.

REGISTRACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KANTONU SARAJEVO


PRETPOSTAVKE

 Vodič je izrađen na pretpostavci da se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću.
 Pretpostavlja se da će zapošljavati minimum 15 radnika i da se očekuje
promet preko 50.000 KM.
 Potrebno je 1.000 KM osnivačkog kapitala.
 Potrebno je minimalno 1.360 KM za razne zahtjeve, takse, naknade,
registraciju, fiskalizaciju, izradu pečata i ostale procedure.Računajte i na troškove ovjeravanja dokumenata, koji ovise od djelatnosti firme, te ostale troškove poput zakupa poslovnog prostora, opremanja prostorija i sl., koji nisu uračunati u prethodno pomenuti iznos.

 Dok čekate potvrde, saglasnosti i ostalu dokumentaciju izradite i ovjerite kopije dokumenata koji vam trebaju za više procedura, kao npr: kopiju lične karte direktora, lične karte jednog ili više osnivača, obavještenja o mjestu prebivališta (CIPS) direktora i jednog ili više vlasnika.
 Rješenje o upisu u sudski registar će vam trebati za nekoliko procedura i zato je najbolje napraviti nekoliko kopija rješenja i ovjeriti ih.
 Napravite i nekoliko ovjerenih kopija Uvjerenja o poreznoj i PDV registraciji i Obavještenja iz Zavoda za Statistiku o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine.

OSNIVAČKI AKT

Prvi korak u osnivanju firme je kreiranje osnivačkog akta. To za vas radi notar. Potrebno je cca pet dana i košta 350 KM. Da bi se pristupilo izradi, potrebno je notaru dostaviti Uvjerenje o nekažnjavanju direktora iz MUP-a. Osnivački akt mora biti ovjeren. Dok čekate da notar završi izradu,
napravite nekoliko kopija ličnih karata i CIPS-ovih prijavnica direktora i vlasnika i ovjerite iste.

UPLATA OSNIVAČKOG KA PITALA

U međuvremenu, možete izvršiti uplatu osnivačkog kapitala, pribaviti potvrdu od Porezne uprave FBiH da nemate dugovanja i zakupiti poslovni prostor. Kapital uplaćujete na privremeni račun neke od komercijalnih banaka, koji će banka kasnije prebaciti na račun firme, po rješenju Suda. Prilikom uplate zatražite da vam banka izda potvrdu o uplati. Ovisno o internim pravilima banke, procedura može koštati do 10 KM i traje jedan dan.

PRIBAVLJANJE POTVRDE O NEPOSTOJANJU PORESKIH DUGOVANJA

Nakon banke, posjetite Poreznu upravu FBiH i tražite Uvjerenje o nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda. Pribavljanje Uvjerenja od Porezne uprave FBiH možete očekivati isti dan, a po zakonu traje maksimalno 5 dana i košta 15 KM.

ZAKUP POSLOVNOG PROST ORA

Ukoliko nemate vlastiti poslovni prostor, možete iskoristiti vrijeme čekanja dok potvrde budu gotove da ga zakupite. Ugovor o zakupu ili vlasništvu kopirajte, ovjerite u općini kopiju i predajte Poreznoj upravi FBiH.

REGISTRACIJA FIRME U OPĆINSKOM SUDU

Ukoliko je osnivački akt kreiran i ovjeren, sljedeći korak je registracija firme, koja može potrajati i do 10 dana. Najprije, preuzmite i popunite Obrazac prijave za registraciju poslovnih subjekata u BiH (obrazac se može preuzeti na linku

Uplatite sljedeće sudske takse: za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva 35 KM i za dostavljanje upisnih podataka radi objavljivanja u
„Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine“ 5 KM, dok za objavljivanje u
„Službenim novinama Kantona Sarajevo“ trebate platiti dodatnih 150 KM. Za ovu proceduru trebat ćete nekoliko dokumenata.

Trebat će vam: ovjereni osnivački akt, obrazac prijave za registraciju koji ste prethodno preuzeli i popunili (ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog službenika općinskog suda, u printanoj formi), potvrda o uplati osnivačkog kapitala i Odluka o imenovanju ovlaštenih zastupnika firme, ukoliko nisu spomenuti u osnivačkom aktu. Rješenje koje primite kopirajte u nekoliko primjeraka i ovjerite.ČLANSTVO U KOMORI

Ukoliko se planirate baviti izvozom, primit ćete obavještenje Vanjskotrgovinske komore BiH da ste po automatizmu postali njihov član.

Članstvo u Privrednoj komori Kantona Sarajevo je dobrovoljno. Privredna komora Kantona Sarajevo brine o svojim članicama i rado će primiti novog poduzetnika i pomoći mu da nađe svoje mjesto na tržištu.

PRIBAVLJANJE SAGLASN OSTI O NAMJENI POSLO VNIH PROSTORIJA

Saglasnost o namjeni poslovnih prostorija možete dobiti u nadležnoj službi općine, u kojoj se nalazi vaš poslovni prostor.

Tamo zatražite zahtjev koji trebate popuniti, te uz njega
priložite sljedeća dokumenta: dokaz o registraciji firme na sudu, izjavu kojom izjavljujete da poslovne prostorije ispunjavaju uslove određene zakonom, kao i obavijest o datumu kada će firma početi sa radom. Za ovu saglasnost trebat ćete uplatiti 10 KM administrativne takse i sačekati 10 dana. Za to vrijeme možete uraditi nekoliko stvari: izraditi pečat i obavijestiti kantonalnu upravu za inspekcijske poslove o datumu početka rada firme.

IZRADA PEČATA I OBAV JEŠTAVANJE INSPEKCIJE

Izrada pečata je jednostavnija procedura. Trebate rješenje o upisu u sudski registar privrednih društava, s kojim ćete otići u pečatoreznicu. Izrada pečata traje jedan dan i košta od 30 do 50 KM, u ovisnosti za kakav se pečat odlučite.

POČETAK RADA FIRME

U Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo dužni ste otići najkasnije pet dana od dana otpočinjanja rada firme. Potrebni su vam: rješenje o registraciji, izjava da firma ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje djelatnosti, kao i obavještenje o počinjanju rada. Procedura je besplatna i može se obaviti za jedan dan.

PRIJAVA ZA IDENTIFIK ACIONI BROJ KOD POREZNE UPRAVE
https://www.anwalt-bih.de
Nakon preuzimanja potvrde o registraciji na Sudu, dužni ste već sljedećeg dana ili najkasnije u roku od pet dana podnijeti zahtjev Poreznoj upravi FBiH za dobijanje identifikacionog broja (ID) i Obavještenja o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti. Tom prilikom dužni ste dostaviti: dvije kopije popunjenog obrasca za dobijanje identifikacionog broja (ID) i poreznu registraciju pravnog lica (obrazac RPO_PPL1 možete preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH), kopiju rješenja o registraciji firme na Sudu, te kopiju lične karte direktora firme.

Potrebno je pet dana da dobijete ID broj vaše firme. Ova procedura ne iziskuje novčane troškove. Po novom Pravilniku nije nephodno donositi ugovor o zakupu i općinsku saglasnost o namjeni poslovnih prostorija.
OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Za ovu proceduru vam treba jedan dan i mnogo dokumentacije. Trebat će vam rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 6 mjeseci. Sljedeće šta trebate dostaviti je: obavještenje od Zavoda za statistiku FBiH o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti BiH, zatim osnivački akt ili njegovu ovjerenu

kopiju, Uvjerenje o Poreznoj registraciji (JIB) ili ovjerenu kopiju i originalan statut firme sa pečatom. Pored toga trebat će vam još: ovjerena kopija lične karte direktora, ovjerena kopija lične karte jednog od osnivača s najmanje 10% vlasničkog udjela, kopija potvrde o mjestu prebivališta direktora (CIPS), kopija potvrde o mjestu prebivališta vlasnika s minimum 20% udjela u vlasništvu firme, ličnih karata osoba koje će biti ovlašteni potpisnici i kopije potvrda o mjestu prebivališta (CIPS) ovlaštenih potpisnika.


PRIJAVA U PDV SISTEM

Ukoliko procijenite da ćete ostvariti promet preko 50.000 KM na godišnjem nivou, dužni ste da se prijavite u PDV sistem. Procedura ulaska u PDV sistem traje minimalno 15 dana i u nadležnosti je Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), košta ukupno 40 KM i uključuje: taksu za zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM), taksu za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM) i taksu za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (20 KM). U UIO BiH popunjavate zahtjev (obrazac ZR1), uz koji prilažete sljedeću dokumentaciju: ovjerenu kopiju upisa u sudski registar, ovjerenu kopiju potvrde o registraciji u Poreznoj upravi FBiH, ovjerenu kopiju obavještenja o razvrstavanju subjekta

prema klasifikaciji djelatnosti iz Zavoda za statistiku FBiH, ovjerenu kopiju lične karte direktora, ovjerenu kopiju kartice deponovanih potpisa iz banke u kojoj je transakcioni račun otvoren, izjavu o uvozu ili izvozu dobara od strane firme, izjavu o izvodljivosti ostvarenja predviđenog prometa i dokaz o ostvarenom iznosu prometa iz zaključenih poslovnih ugovora, kopiju ugovora o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu istog u vidu izvoda iz zemljišnog registra i lična dokumenta odgovornog računovođe. Uprava za indirektno oporezivanje je uvela određene promjene početkom 2018. godine, te je velikim obveznicima omogućeno da podnesu prijave poreza na dodatnu vrijednost i akciza elektronskim putem. Očekuje se da će i ostali obveznici uskoro moći na ovaj način izvršavati svoje obaveze.

PRIJAVA RADNIKA I USVAJANJE PRAVILNIKA O RADUZa prijavu radnika vam je neophodan jedan dan i dužni ste da svakog radnika prijavite prije nego što otpočne sa radom. Prijava radnika u jedinstveni sistem podnosi se na odgovarajućem obrascu i vrši se u Poreznoj upravi FBiH. Ova procedura ne zahtijeva finansijske izdatke. Trebaju vam sljedeći dokumenti: rješenje o upisu u sudski registar, te za svakog od radnika potvrda identiteta, statistički broj i obrazac JS 3100 (možete preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH).

Zbog uvezanosti sistema, nije potrebno ići zasebno u Zavod zdravstvenog osiguranja. Sva registrovana pravna lica dužna su, bez obzira na veličinu, donijeti poslovna normativna akta. Ukoliko zapošljavate više od 30 radnika, dužni ste donijeti pravilnik o radu firme. Njime definišete zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plate i drugo. Imajte u vidu da ste dužni posjedovati pravilnik od prvog dana, tako da što prije pristupite izradi.

FISKALIZACIJA

Nabavka fiskalnog uređaja traje 10 dana. Potrebno vam je cca 700 KM za kupovinu fiskalnog uređaja od ovlaštenih distributera.


OVLAŠTENI SERVISER


Nadležna institucija za prijavu fiskalnog uređaja je Porezna uprava FBiH. Dužni ste imati ugovor s ovlaštenim serviserom.
Trebate popuniti i ovjeriti ZIF dokument (zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju, koji
možete preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH) i predati ga ovlaštenom servisu s kojim je potpisan ugovor, koji će taj dokument proslijediti Poreznoj upravi FBiH. Svaki poreski obveznik dužan je da, putem ovlaštenog servisa, potpiše ugovor o upotrebi GPRS usluga sa nekim od telekomunikacionih operatera.

Nakon procesa fiskalizacije, poreski obveznik je dužan preuzeti fiskalni uređaj kroz koji će početi bilježiti podatke o prodaji u roku od dva dana nakon preuzimanja uređaja, u skladu sa zakonom. Za upotrebu fiskalnog uređaja trebat će vam: rješenje o registraciji firme, uvjerenje o Poreznoj registraciji (ID), uvjerenje o PDV registraciji i rješenje tržišne inspekcije. Trebat će vam još ovjerena saglasnost Porezne uprave FBiH, uplatnica i pečat firme.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum