Vaš pravni kompas 

  • Podstrekavanje - Sadržaj umišljaj podstrekača – član 32. KZ FBiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1569  by AntunHun
 
Podstrekavanje - Sadržaj umišljaj podstrekača – član 32. KZ FBiH

PODSTREKAVANJE SE MOŽE UČINITI SAMO S UMIŠLJAJEM PA JE ZA OGLAŠAVANJE OPTUŽENOG KRIVIM ZA PODSTREKAVANJE NA UČINJENJE KRIVIČNOG DJELA, ZA KOJE SU OGLAŠENI KRIVIM NJEGOVI NEPOSREDNI IZVRŠITELJI, NEOPHODNO UTVRDITI, IZMEĐU OSTALOG, DA JE UMIŠLJAJEM OPTUŽENOG BILO OBUHVAĆENO DJELO IZVRŠITELJA.

Iz obrazloženja:

„I po ocjeni ovog suda, u pobijanoj presudi su izostali razlozi za zaključak suda da je optužena
R.E. podstrekavala optužene I.A., S.N. i S.Z. na učinjenje krivičnog djela Razbojništvo iz člana
289. stav 1. KZ FBiH, odnosno, na primjenu sile ili prijetnje prema oštećenoj, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Iz obrazloženja pobijane presude (na str. 27 – 29), proizilazi da je prvostepeni sud naveo određene razloge zbog kojih je prihvatio da je optužena R.E. podstrekavala optužene I.A., S.N. i S.Z. da opljačkaju kuću njezine tetke B.A. (koji razlozi bi odgovarali krivičnopravnoj radnji podstrekavanja optuženih na učinjenje krivičnog djela Teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka
a) KZ FBiH, na što se također pravilno ukazuje žalbom branitelja), ali je potom izveo zaključak da su se u radnjama optužene ostvarili svi bitni elementi krivičnog djela za koje se tereti (Razbojništvo iz člana 289. stav 1. KZ FBiH u vezi člana 32. istog zakona), ne dajući pri tome razloge za zaključak da je umišljajem optužene bila obuhvaćena i primjena sile ili prijetnje prema oštećenoj, čime je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav
1. tačka k) ZKP FBiH, na koju se žalbom branitelja optužene R.E. osnovano ukazuje.”

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 06 0 K 010507 19 Kž 3 od
20.03.2019. godine)

Izvor: Krivicno pravo u praksi

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum